Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA-VARAJOHTAJAN vakinainen tehtävä Kuukkelin päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja toimii lastentarhanopettajana alle 3-vuotiaiden ryhmässä työsuhteen alussa. Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja toimii päiväkodin johtajan työparina ja sijaistaa häntä päiväkodin johtajan ollessa poissa. Varajohtaja vastaa yhdessä päiväkodin johtajan kanssa pedagogisesta johtamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Varajohtaja osallistuu työvuorosuunnitelman tekemiseen ja toteumakirjauksiin yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa. Varajohtaja vastaa yhdessä esimiehen kanssa asiakasvastuista, tiedottamisesta omassa yksikössä ja osallistuu esimiehen tukena uuden henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämiseen. Varajohtaja toimii päiväkodin johtajan työparina myös turvallisuusasioissa.

Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Eduksi luetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Eduksi luetaan aiempi kokemus varajohtajan tai päiväkodin johtajan tehtävästä, sekä kokemus työvuorosuunnittelusta ja jatketun aukiolon toiminnasta. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, sitoutuneisuutta henkilöstö- ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä positiivisen pedagogiikan vahvistamiseen. Tehtävässä tarvitaan hyviä atk-taitoja.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11153/2020. Hakemus on toimitettava 29.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kuukkelin-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodin johtaja Piia Pietilä, p. 044 703 5535 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Kuukkelin päiväkoti
Osoite: Hippiäiskuja 3, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.