Varhaiskasvatuksen opettaja, Ymmerstan esiopetus, sijaisuus - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, Ymmerstan esiopetus, sijaisuus

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät pedagogisesti vahvistetussa esiopetusryhmässä. Työpareina sinulla on varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi laaja-alainen veo toimii tiimin tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Ymmerstan päiväkodin esiopetus järjestetään Ymmerstan koulun lisärakennuksessa, Lorupajassa. Lukuvuonna 2019 - 2020 Ymmerstan esiopetuksessa toimii kolme ryhmää, joista yksi on 15 lapsen pedagogisesti vahvistettu ryhmä. Haemme joukkoomme sitoutunutta, työstään motivoitunutta varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen sijaisuuteen 5.8.2019 - 30.6.2020. Haastattelut pidetään viikolla 31. Ymmerstassa lapsuus ja lapsilähtöisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Kyselemme lasten mielenkiinnon kohteita, ideoita ja oivalluksia sekä otamme ne huomioon lasten leikeissä ja toimintaa suunnitellessa. Toimintamme tähtää vasun mukaiseen laaja-alaiseen osaamiseen, projektityöskentelyn keinoin.Haluamme tarjota lapselle esiopetuspäivän aikana onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä ja tutkimista lapsen luontaisena tapana oppia. Yhteistyö esiopetusryhmien välillä on tiivistä ja luontaista. Pedagogisesti vahvistetussa ryhmässä kanssasi työskentelevät kokenut eskariopettaja sekä lastenhoitaja. Lämpimästi tervetuloa työyhteisöömme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja lapsilähtöistä työotetta. Lisäksi halua kehittää työtä ja omaa osaamistaan. Lisäksi edellytämme ratkaisukeskeistä toimintaa, työyhteisötaitoja sekä positiivisen pedagogiikan hyödyntämistä arjessa ja vahvaa varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista. Kykyä arvioida, suunnitella, kehittää ja toteuttaa esiopetusta sekä varhaiskasvatusta niin omassa ryhmässä yhteistyössä ryhmän lastenhoitajan kanssa sekä muiden esiopetusryhmien kanssa.
Arvostamme myönteistä ja positiivista asennetta, innostuneisuutta ja kiinnostusta lapsilähtöiseen toimintaan. Lisäksi arvostamme sensitiivisyyttä ja kykyä toimia monimuotoisten perheiden kanssa. Kokemus esiopetuksesta sekä kasvun ja oppimisen tuen lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Mikonaho-Ratia Mari 0504289317 13.7. asti

Ymmerstan päiväkoti
Osoite: Ullantorppa 6, 02750 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan