Skip to main content
test

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa useassa eri päiväkodissa on jatkuvasti haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisia tehtäviä.

Ilmoita hakemuksessasi minkä alueen tehtävistä olet kiinnostunut.

Määräaikaisten varhaiskasvatuksen opettajien haussa huomioimme myös varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen sosionomiksi valmistuvien henkilöiden hakemukset.

Haastatteluja tehdään jo hakuaikana.

Tehtävänkuvaus:
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Työskentely edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta sekä menetelmällisä taitoja.
Keskeistä on muun muassa ilmaisu-, liikunta- ja taidekasvatuksen monipuolinen osaaminen sekä sitoutuneisuus ja herkkyys toiminnassa eri-ikäisten lasten kanssa, lasten osallisuutta ja leikkiä tukien, ja siinä ohjaten.
Opettajat tekevät yhteistyötä lasten vanhempien kanssa päivittäin ja varmistavat vanhempien osallisuuden. Hyvät vuorovaikutustaidot ja kulttuurinen osaaminen korostuvat yhteistyössä.

Varhaiskasvatuksen opettajana olet päävastuussa oman ryhmänsä lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmäsi toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Päiväkodin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.
Esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa paikallisen opetussuunnitelman mukaisen esiopetuksen toteuttamisesta esiopetusryhmässään ja mahdollisista lapsikohtaisista suunnitelmista.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat, esiopetuskelpoisuus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän ja merkityksellisen työn, joka sisältää päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota. Lisäksi tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti ja työterveyshuolto.

Työaika: 38,25 t/vko
Palkka: 2588,15-2613,90€/kk

Tehtävä täytössä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tehtävää valitun on esitettävä 30 päivän kulueessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/paivahoito
https://jsm2018.sharepoint.com/:v:/r/sites/intra-sisaiset-palvelut/Jaetut asiakirjat/Brändivideot/tervetuloa_kuopioon_44sek (Original).mp4?csf=1&web=1&e=rWalV4

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen henkilöstövälityksen palveluesimies Tuija Salo puh. 044 718 4082 tuija.salo@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut, päiväkoti

Kuopio on lähes 122 141 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb