Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuudet

Haemme varhaiskasvatuksen opettajia eri mittaisiin sijaisuuksiin, eri puolille Lempäälän kuntaa. Sijaisuuksien kesto vaihtelee yhdestä päivästä muutamaan viikkoon ja tarve sijaisille on ympäri vuoden.

Kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laksi 272/2005 ja asetus 608/2005.) Myös alalle opiskelevat voivat ilmoittautua sijaiseksi.

Arvostamme innostunutta työotetta, vahvaa pedagogista osaamista, pienryhmäpedagogisia taitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Katri Auvinen, puh. 040 133 7498
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi

Lempäälän kunta, Sivistyksen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Tampereentie 10, 37500 Lempäälä

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000. Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.