Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä - Liperin kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä - Liperin kunta

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa, joka sitoutuneesti toteuttaa ja kehittää laadukasta liperiläistä varhaiskasvatusta ja toimii varhaiskasvattajana lapsen yhtenäisellä oppimispolulla. Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin. Toiminnassa kestäväkehitys ja luontokasvatus ovat keskeisiä ohjaavia tekijöitä. Päiväkodeilla on kasvihuoneita, eläimiä, luontoavusteista toimintaa sekä teknologiaa käytetään hyväksi tutustuttaessa lasten kanssa eri luontoon ja sen ilmiöihin.
Toimintakulttuuriimme kuuluu lasten osallisuus eli kasvattajat ja lapset yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa.

Odotamme työntekijöiltä tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä.

Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Puolivälin päiväkoti. Päiväkodin ryhmät ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Työ alkaa: 1.8.2019
Palkkaus: KVTES:n mukainen

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Läs mer

http://www.liperi.fi

Hyvinvointivastaava -varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten p. 0407660940 tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Adress: Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!

Mer om arbetsgivaren