Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettajia - Jyväskylän kaupunki

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavat päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä kerhot ja perhepuistot. Lasten ja perheiden kaupunkina meille rakentuu jatkuvasti uusia päiväkoteja ja päiväkotikouluja. Kehitämme palvelua ja pedagogiikkaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita sekä uusia opetussuunnitelmia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meille lasten ja perheiden osallisuus on tärkeä asia. Jyväskylän laajan koulutustarjonnan ansiosta meillä on osaava ja pätevä henkilökunta.

Nyt haemme varhaiskasvatuspalveluihin

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin sekä sijaisuuksiin toimintakaudelle 2022-2023 (sijaisuudet ovat eri mittaisia). Tehtävät sijoittuvat eri esimiesalueelle. Tehtävistä osa on pidennetyn aukioloajan päiväkodeissa. Vuorohoitotyöhön hakeutuvat sitoutuvat vuorohoidon kehittämiseen ja vuorotyöhön. Osassa tehtävistä on lyhennetty työaika.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 240/2018 26§:n mukaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Sijaisuuksiin huomioimme myös alan opiskelijat.

Tehtävien sijoituspaikat selviävät rekrytoinnin loppuvaiheessa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Hakemuksia käydään läpi jo hakuajalla. Haastattelut järjestetään teams-sovelluksen kautta ja niihin kutsutaan henkilökohtaisesti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa:

Ajalla 27.6.-15.7.
päiväkodin johtajat: Jukka Janhonen puh. 0407508474, Tiina Lehtonen puh 0503307164 Anne Niemeläinen puh. 0505978942, Teijo Paananen puh. 0407479736 ja Taina Rikama-Koskinen puh. 0405059772.

Ajalla 18.7.- 29.7.
päiväkodin johtajat: Kirsi Jonninen puh. 0405280561, Jarno Kinnunen puh. 0401544976 Elina Niekka puh. 0504780712 ja Tuula Ollanketo puh. 0407715832

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mainittu ilmoituksen yhteydessä

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb