Skip to main content
test

Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö

Nurmijärvi on reilun 44 000 asukkaan kasvukunta, jonka varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee n. 550 ammattilaista. Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2450 lapselle kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä.

Oletko sinä meidän uusi ilmiöntekijä?

Etsimme varhaiskasvatuksen ryhmätöntä lastenhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2023 alkaen

Nurmijärven kunnan ruotsinkielinen päiväkoti Daghemmet Äppelgården sijaitsee Klaukkalan keskustan läheisyydessä aivan Tornimäen ulkoilualueen vieressä. Päiväkoti on perustettu vuonna 2006. Päiväkodin viihtyisät sisätilat innostavat leikkimään ja liikkumaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon omalla pihalla sekä hyödynnetään retkiin lähiympäristön metsiä ja puistoja. Viihtyvyyden lisäämiseksi päiväkodin pihalle on istutettu omenapuita ja pensaita. Keväisin lasten kanssa istutetaan puutarhalaatikoihin kukkia ja kasveja.

Päiväkodissa käytetään toiminnassa Huomaa hyvä -menetelmää, Nalle Matematiikka -materiaalia ja MiniVerso -menetelmää. Toiminnassa meille on merkityksellistä kuuntelu, kohtaaminen ja kunnioitus.

Ryhmätön lastenhoitaja työskentelee päiväkodin johtajan eri yksiköissä lastenhoitajan tehtävissä.

Merkityksellinen työ kutsuu sinua!

Arvostamme kiinnostustasi ja kokemustasi varhaiskasvatuksesta ja sen kehittämisestä osana tiimiä ja työyhteisöä. Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, sensitiivisyyttä, kehittävää työotetta ja yhteisöllisyyttä.

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työsi tukena ovat

 • hyvät resurssit lasten tuen järjestelyissä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien avulla
 • varhaiskasvatuksen S2-opettajan yhteistyö
 • alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen tuki
 • varhaiskasvatuksen digiagentit
 • päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen toimitilahuoltajat
Tarjoamme sinulle työolosuhteet, jossa toteutuu
 • hyvä ilmapiiri
 • koulutusmyönteisyys
 • vaikuttamisen mahdollisuus
 • vahvuuksien sekä osaamisen huomioiminen
 • tekemisen meininki ja vahva kehittämisen henki
” Nurmijärvi on sopivan kokoinen kunta ja työnantaja - meillä toteutuu yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, rauha tehdä töitä sekä riittävä resursointi.”

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodinjohtaja Tiina Ahokas p. 040 317 2226 tai sähköpostitse tiina.k.ahokas@nurmijarvi.fi

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Nurmijärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2273,67 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. KVTES:n mukainen työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, olennaisesta kokemuksesta riippuen.

Hakuaikaa jatkettu 6.4.2023 klo 16.00 saakka, tulleet hakemukset huomioidaan.
Haastatteluja voidaan pitää hakuaikana. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tule kanssamme tekemään lapselle hyvä varhaiskasvatuspäivä!

BARNSKÖTARE UTAN GRUPP INOM SMÅBARNSPEDAGOGI

Nurmijärvi - ett positivt fenomen

Nurmijärvi är en tillväxtkommun med drygt 44 000 invånare. Kommunens småbarnspedagogiska tjänster sysselsätter cirka 550 personer. Vi erbjuder högklassig, mångsidig och tidsenlig småbarnspedagogik för cirka 2450 barn i både kommunala och privata enheter inom småbarnspedagogik.

Vill du vara med om att skapa ett positivt fenomen?

Vi söker en barnskötare utan grupp inom specialsmåbarnspedagogik till Daghemmet Äppelgården till en tillsvidareanställning från och med 1.6.2023

Nurmijärvi kommuns svenska daghem, Daghemmet Äppelgården, är beläget i Klövskog, nära centrum och alldeles invid Tornimäki friluftsområde. Daghemmet är grundat år 1997 och har flyttat in i nuvarande utrymmen år 2006. De trivsamma lokalerna inspirerar till lek och rörelse. I daghemmet är man mycket utomhus på egen gård och utnyttjar även närbelägna skogar och parker för utflykter. För att öka trivseln på gården har äppelträd och buskar planterats. På våren planteras även blommor och växter i blomlådor.

I daghemmet används Se det goda! -metoden, Nallematte-programmet och Kamratmedling-metoden. Betydelsefullt för verksamheten är att lyssna, mötas och respektera.

Barnskötare utan grupp arbetar som barnskötare i daghemsföreståndarens olika enheter.

Ett betydelsefullt arbete väntar på dig!

Vi uppskattar ditt intresse och din erfarenhet inom småbarnspedagogiken samt utvecklingen av småbarnspedagogiken som en del av ett team och en arbetsgemenskap. Av dig förväntar vi oss en god samarbetsförmåga, sensitivitet, utvecklingsinriktat arbetssätt och förmåga att skapa gemenskap.

Som stöd för ditt arbete erbjuder vi i Nurmijärvis småbarnspedagogik

 • goda resurser för organisering av stöd för barn med hjälp av konsulterande speciallärare inom anställningsintervjusmåbarnspedagogik och barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik
 • samarbete med S2-lärare inom småbarnspedagogik
 • pedagogiskt stöd från regionala lärare inom småbarnspedagogik
 • digiagenterna för småbarnspedagogik
 • lokalvårdare inom småbarnspedagogik som arbetar på daghem
Vi erbjuder en arbetsmiljö med
 • god atmosfär
 • positiv inställning till utbildning
 • möjlighet att påverka
 • möjlighet att använda dina styrkor och kunskaper
 • arbetsglädje och en stark utvecklingsanda
”Nurmijärvi är en lämpligt stor kommun och arbetsgivare - vi har en bra gemenskapskänsla, möjligheter att påverka, arbetsro samt tillräckliga resurser.”

Intresserad? Mer information om tjänsten ges av chef för småbarnspedagogiken Tiina Ahokas, tfn 040 317 2226 eller e-post tiina.k.ahokas@nurmijarvi.fi

Behörighetskraven för tjänsten är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med beaktande av övergångsbestämmelserna.

På anställningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid. Den anställda personen ska vid behov visa upp ett straffregisterutrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lönen och anställningsvillkoren bestäms enligt allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA) samt enligt Nurmijärvi kommuns bedömning av arbetets svårighetsgrad. Den uppgiftsspecifika lönen är 2273,67 euro per månad. Dessutom kan ett arbetserfarenhetstillägg betalas baserat på tidigare arbetserfarenhet. Arbetserfarenhetstillägget enligt AKTA är 3 % eller 8 % beroende på uppgiftsspecifik lön och väsentlig erfarenhet.

Ansökningstiden går ut 6.4.2023 kl. 16.00. Betyg och arbetsintyg i original uppvisas vid en eventuell anställningsintervju.

Kom och skapa en bra dag för barnet inom småbarnspedagogiken!

Tutustu työnantajaan
 • Nurmijärven kunta
 • KokoaikatyöTyöpaikkaVakinainen
 • nur-6049
 • 27.2.2023 - 6.4.2023 16:00
 • UusimaaKunta

Yhteystietomme

päiväkodinjohtaja Tiina Ahokas p. 040 317 2226 tai sähköpostitse tiina.k.ahokas@nurmijarvi.fi

Lisätietoja

Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä.\nNurmijärvi on yli 42 000 ihmisen kotikunta.\nKuntastrategiamme perustuu vastuulliseen johtamiseen ja taloudenpitoon, kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn, aktiivisiin kuntalaisiin sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin.\nArvojamme ovat vastuullisuus, avoimuus, toimintatapojen uudistaminen sekä yhteistyö.\nOlemme savuton työpaikka.


Osoite: Piennarlenkki 6, Klaukkala

Rekommenderade jobb