Varhaiskasvatuksen sosionomi

Rautjärven kunnan varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen sosionomia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.-31.5.2021. Sosionomin tehtävä kohdistuu viime kevään poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen; lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lasten ja perheiden palveluiden asiantuntija. Hän on varhaiskasvatuksessa tukena lasten ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen sosionomi edistää yhteistyötä monialaisesti muiden toimijoiden kanssa, mm. perheneuvolan, neuvolan ja sosiaalityön. Tehtäviin kuuluu kokeilla erilaisia työmuotoja yhteistyössä varhaiskasvatuksen muiden toimijoiden kanssa. Työpanos jakautuu usean varhaiskasvatuksen ryhmän kesken ja siihen kuuluu työskentelyä myös lapsiryhmissä mm. tukemalla tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään kelpoisia ovat myös sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet, jos tutkinto sisältää em. varhaiskasvatukseen suuntautuneet opinnot.

Palkka on KVTES:n mukaan. Työaika ei sisällä VES-päiviä eikä SAK-aikaa. Tehtävässä noudatetaan 2 kk:n koeaikaa. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Sähköinen hakemus tehdään kuntarekryn kautta 8.12.2020 mennessä. Mukana on oltava CV.

Lisätietoja

http://www.rautjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Simpeleen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimies Tuula Pulkkinen, p 040 1814019 tai tuula.pulkkinen@rautjarvi.fi tai hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen, p 040 7002941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

Rautjärven kunta
Osoite: Simpeleentie 12, 56800 Simpele

Rautjärvi on n. 3300 asukkaan kunta Etelä-Karjalassa.