Varhaiskasvatuksen sosionomi - Padasjoen kunta

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Padasjoen kunta, Padasjoki

Padasjoen kunta Päijänteen rannalla hakee ajalle 9.8.2021-30.6.2022 varhaiskasvatuksen sosionomia.

Varhaiskasvatuksen sosionomi suunnittelee, toteuttaa ja syksyllä 2021 alkavaa Avoimen varhaiskasvatuksen-hanketta yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa sekä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan työparina 2-4 -vuotiaiden lasten ryhmässä. Arvostamme innovatiivista ja osallistavaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on Varhaiskasvatuslain 540/2018 27§:n mukaan vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Työsuhteessa on kahden kuukauden työaika.

Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain 504/2002 tarkoittama rekisteriote.

yhteystiedot varhaiskasvatuksen johtaja Minna Myllykangas puh. 044 7202087, varhaiskasvatuksen ohjaaja Liisa Valonen puh. 044 7202054

Hakuaika päättyy 26.7.2021

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

yhteystiedot varhaiskasvatuksen johtaja Minna Myllykangas puh. 044 7202087, varhaiskasvatuksen ohjaaja Liisa Valonen puh. 044 7202054
Hakuaika päättyy 26.7.2021

Lisätietoja

Padasjoen kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: PL 35, 17501 Padasjoki

Rekommenderade jobb