Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Joensuun kaupunki

Tule meille töihin, huipputyyppejä tarvitaan aina lisää!

Yli 90 % työntekijöistämme on työtyytyväisyyskyselyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupungilla on kivaa olla töissä! Vastuullisen ja rennon työmme on henkilöstömme lisäksi huomannut myös STM, Sitra ja Työterveyslaitos - saimme heidän myöntämän työelämänkehittämispalkinnon vuonna 2017.

Joensuun kaupungilla on noin 2 800 työntekijää muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön toimialoilla.

Nyt meille haetaan

varhaiskasvatuksen sosionomeja vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin Joensuun varhaiskasvatukseen.

Haluatko olla edelläkävijä? Kehittää ja kehittyä omassa työssäsi? Oletko valmis tuomaan moniammatilliseen tiimiin oman osaamisesi? Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä on uusi; haluatko juuri sinä olla mukana kehittämässä ja luomassa uutta?

Kiinnostaako sinua työskentely keskellä kaupunkia vai viheralueella maaseutumaisessa ympäristössä? Koetko olevasi parhaimmillasi hyvässä työporukassa, jossa voit oppia uutta ja jakaa omaa osaamistasi?

Olethan työstäsi innostunut, sensitiivinen varhaiskasvatuksen ammattilainen. Teet työtäsi pitkäjänteisesti ja kehittävällä työotteella.

Hae töihin Joensuun varhaiskasvatukseen!

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät muodostuvat työskentelystä varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa. Varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvatuksen tehtävistä, sekä lapsen ja perheen palveluiden yhteensovittamisesta. Tehtävät perustuvat valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, varhaiskasvatuslakiin sekä muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Tehtävä on uusi ja tehtäväkuva tarkentuu, kun saamme tekemisen kautta kokemusta uuden ammattirakenteen ja tehtäväkuvien yhteen muotoutumisesta.

Tarjoamme sinulle nykyaikaiset työskentelyolosuhteet, moniammatillisen työyhteisön tuen ja monipuoliset tehtävät.

Valinnanvaraa on paikoissa paljon, voit itse vaikuttaa mm. siihen, missä haluat työskennellä. Voit hakea meille opiskelujen loppusuoralla, tehdä halutessasi määräaikaista tehtävää valmistumiseesi saakka, jonka jälkeen voimme mahdollisesti vakinaistaa sinut mikäli molemmin puolin on muodostunut myönteinen vaikutelma, ja kun meille tulee seuraavia vakirekrytarpeita.

Kelpoisuusvaatimus: varhaiskasvatuslain 13.7.2018/540 §27:

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin kelpoisuutena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on 2375 euroa/kk.

Tehtäviin valittujen on toimitettava ennen työsopimuksen tekemistä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 edellytetty rikosrekisteriote työnantajan nähtäväksi.

Meistä on reilua, että uuden työntekijämme ura meillä alkaa kuuden (6) kuukauden koeajalla (vakituiset tehtävät, määräaikaisissa puolet työsuhteen pituudesta). Sinä aikana tavoite on tietenkin tehdä puolin ja toisin paras mahdollinen vaikutelma, ja jatkaa siitä eteenpäinkin antoisaa yhteistä työelämää.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Lisätietoja antaa Tuula Pikkarainen puh. 0503553022 tuula.pikkarainen@joensuu.fi

Lue lisää mainiosta varhaiskasvatuksestamme

Tiesitkö muuten, että:

 • Joensuun konserniin kuuluu 16 tytäryhtiötä, 11 osakkuusyhteisöä ja kaupunki on mukana kolmessa kuntayhtymässä. Joensuun kaupunkikonsernin vuotuinen kulubudjetti on lähes 800 miljoonaa euroa
 • Olemme tehneet sote-uudistuksen etunojassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos ovat maakunnassamme omassa kuntayhtymässään.
 • Joensuu on Suomen toiseksi turvallisin kaupunki (poliisin katuturvallisuusindeksi)
 • Joensuussa kolmannes asukkaista on alle 25-vuotiaita
 • Joensuussa on eniten koululaisia ja opiskelijoita suhteutettuna asukasmäärään
 • 96 prosenttia joensuulaisista suosittelisi Joensuuta ystäville ja tuttaville asuinkuntana
 • Yli 90 prosenttia työntekijöistämme on ollut kysyttäessä sitä mieltä, että kaupungilla on hyvä olla töissä
 • Vuonna 2017 Joensuu sai STM:n ja Sitran myöntämän työelämäpalkinnon
 • Joensuussa juodaan maailman parasta vettä
 • Joensuussa 32 prosenttia kaikista arjen matkoista tehdään pyöräillen
Tutustu työnantajaan
 • Joensuun kaupunki
 • Työpaikka
 • jns-3551
 • 29.12.2021 - 31.12.2023 23:59
 • Pohjois-KarjalaJoensuu

Yhteystietomme

Tuula Pikkarainen puh. 0503553022 tuula.pikkarainen@joensuu.fi

Lisätietoja

Joensuu on noin 77 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Rekommenderade jobb