Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi, Nöykkiönniityn päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee lapsiryhmässä kasvatuksen ja huolenpidon tehtävissä.
Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen kasvattajan työhön kiinteästi.

Varhaiskasvatuksen sosionomina vastaat lapsiryhmän toiminnan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa, erityisesti lapsen hyvinvoinnin, osallisuuden ja voimavarojen näkökulmasta. Tehtävässä painottuu sosionomin ydinosaaminen: Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa toimimisessa, lapsen sosiaalisen kasvun tukeminen sekä lapsen ja perheen varhaisen tuen oikea-aikaisuuden vahvistaminen perheiden palveluiden näkökulmasta. Työparinasi toimii ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja.

Nöykkiönniityn päiväkodissa toimii kahdeksan lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 12 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 varhaiskasvatuksen sosionomia ja 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Nöykkiössä keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Työpaikan nimi ja osoite: Nöykkiönniityn päiväkoti, Nöykkiönniitty 1, 02330 Espoo.
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on vakinainen

Kelpoisuusvaatimus: Vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä. Työyhteisössä vallitsee avoin ja iloinen ilmapiiri.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme hyviä tiimityötaitoja sekä sujuvaa yhteistyötä perheiden kanssa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu). Työntekijänämme sinulla on myös mahdollisuus maksuttomiin suomen kielen koulutuksiin työsi tueksi. Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/
Tervetuloa Espooseen, avustamme sinua vuokra-asunnon hankinnassa!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/noykkionniityn-paivakoti

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoonlahden varhaiskasvatus, Päiväkodit, Nöykkiönniityn päiväkoti
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyöTyösuhde
  • ESPOO-03-195-23
  • 1.8.2023
  • Tehtäväkohtainen palkka: 2562,75 €/kk
  • Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
  • 25.1.2023 - 24.2.2023 15:45
  • KuntaVarhaiskasvatuksen opettajatOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja,
Heidi Lemola
heidi.lemola@espoo.fi
Puh. 040 634 3193

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoonlahden varhaiskasvatus, Päiväkodit, Nöykkiönniityn päiväkoti

Nöykkiönniityn päiväkoti on uusi yksikkö Nöykkiössä. Päiväkodissa on tilat kahdeksalle ryhmälle. Tilat mahdollistavat rauhallisen arjen tukien pienissä ryhmissä toimimista ja ovat muokattavissa eri tarkoituksiin. Päiväkodissamme on upeat liikuntamahdollisuudet omissa ryhmissä, salissa sekä nassikkapainihuoneessa. Muokkaamme oppimisympäristöä lapsilähtöisesti ja hyödynnämme lähialueen metsiä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!


Osoite: Nöykkiönniitty 1, 02340 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Espoon kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb