Skip to main content
test
Varhaiskasvatusjohtaja, Sivistys- ja kulttuuripalvelut - Oulun kaupunki

Tule lapsiystävälliseen Ouluun kehittämään yhä laadukkaampaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta!

Haemme Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin

VARHAISKASVATUSJOHTAJAA

vastaamaan Oulun kaupungin laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja laaja-alaisen tehtävän sekä viihtyisän työympäristön koulutus- ja kehittymismahdollisuuksineen. Pääset osaksi Suomen mittakaavassa ainutlaatuista tapaa johtaa ja kehittää sivistys- ja kulttuuritoimialan palveluita. Meille yhdessä tekeminen on kantava voima. Haluamme jatkuvasti kehittää henkilöstöjohtamista ja siten mahdollistaa henkilöstön työssä onnistumisen.

Oulun kaupungissa on yli 11 000 varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjää. Palvelukokonaisuus muodostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta. Varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat sekä kunnalliset että yksityiset toimijat, joita kaupunki tukee palvelusetelillä. Oulussa on Suomen kaupungeista keski-iältään paljon nuoria asukkaita, joista iso osa on lapsiperheitä.

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa strategisena johtajana laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaslähtöisestä järjestämisestä, kehittämisestä sekä vaikuttavuudesta ja arvioinnista Oulun kaupungissa. Varhaiskasvatusjohtaja huolehtii palveluiden tuottamisesta yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä johtaa varhaiskasvatussuunnitelmatyötä ja pedagogista työtä. Päätöksenteon valmistelu, päätösten toimeenpano ja kansallisen tason vaikuttaminen ovat myös olennainen osa tehtävää. Varhaiskasvatusjohtaja raportoi suoraan sivistys- ja kulttuurijohtajalle ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastuualuejohtajien sekä aluepäälliköiden kanssa ja osallistuu johtoryhmä työskentelyyn. Keskitettyjen palveluiden osalta varhaiskasvatusjohtaja vastaa osittain myös operatiivisesta johtamisesta.

Toivomme sinulta oma-aloitteisuutta ja vahvaa organisointikykyä. Ymmärrät ihmisen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisena jatkumona kehittäessäsi Oulun kaupungin varhaiskasvatusta. Omaat vahvat henkilöstö- ja verkostojohtamisen taidot, kehittämisorientoituneen työotteen sekä valmiudet muutosjohtamiseen. Luonteeltasi olet innostava ja hyvillä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoilla varustettu.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme kokemusta johtamistehtävistä, hyvää perehtyneisyyttä ja kokemusta varhaiskasvatuksen johtamisesta sekä hyvää käytännön englannin kielen taitoa. Eduksi luetaan julkishallinnon toiminnan tuntemus, muu kielitaito ja olemassa olevat relevantit verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Meillä Oulun kaupungilla jokainen on arvostettu työntekijä ja työkaveri. Teemme yhdessä töitä, jotta Oulu on entistäkin parempi paikka elää, kasvaa, asua, toimia ja yrittää. Meillä myös tutkitusti viihdytään työssä!

Tervetuloa joukkoomme!

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9332/2022. Hakemukset on toimitettava 3.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 2.2.2023 klo 10-10.45 sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, p. 044 703 9012.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Rekommenderade jobb