Varhaiskasvatuspäällikön virka

Haemme Polvijärvelle varhaiskasvatuspäällikköä.

Tehtäviin kuuluu
- varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja siihen liittyvät päätökset lasten sijoittumisesta varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä maksupäätökset
- kirkonkylän ja Sotkuman päiväkotien toiminnasta vastaaminen ja lähiesimiehenä toimiminen
- esiopetusyksikön johtaminen
- aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuu yhteistyössä koulun kanssa
- perhepäivähoidosta vastaaminen
- varhaiskasvatusta koskevien asioiden valmistelu mm. sivistyslautakunnalle.

Varhaiskasvatuksen päällikkö vastaa palvelun kehittämisestä, toiminnan tuloksellisuudesta sekä hyvästä pedagogisesta johtamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukainen kelpoisuus tai lain 14. luvun siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus.

Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään
- alan tuntemusta
- riittävää johtamistaitoa
- positiivista ja kehittävää työotetta
- hyviä vuorovaikutustaitoja niin lasten, huoltajien kuin työyhteisöjen kanssa
- varhaiskasvatuslainsäädännön sekä esiopetuksen tuntemusta ja käytännön järjestelykykyä
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekotaitoa sekä taloudellista osaamista
- yhteistyötä erilaisten ammatillisten verkostojen kanssa
- erilaisten ohjelmien tai alustojen hallintaa, kuten Daisy, Varda, Rondo, Populus.

Varhaiskasvatuspäällikön virka on haettavana 1.4.2021-18.4.2021 kello 23.59 saakka.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3500 euroa kuukaudessa. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan, mielellään keväällä 2021.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset, lääkärintodistus terveydentilasta sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.polvijarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Kunnanjohtaja Jari Tuononen
Puh. 040 104 6001
jari.tuononen@polvijarvi.fi
Vt. perusopetuksen ja lukion rehtori Katja Kajava
Puh. 040 104 6200
katja.kajava@polvijarvi.fi

Polvijärven kunta
Osoite: Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi

Polvijärvi on 4200 asukkaan kokoinen ja näköinen kunta Pohjois-Karjalassa. Meidät löytää kahden vesistön, Viinijärven ja Höytiäisen välistä, ja luonnonrauhaa, turvallisuutta ja elintilaa meillä on vaikka muille jakaa.

Meitä on täällä Polvijärvellä kuitenkin yllättävän paljon. Jos lasketaan yhteen vakituiset asukkaamme, kesäasukkaat ja Polvijärvellä töissä käyvät, on meitä kaikkiaan noin 5000 ihmistä. Olemme varmoja, että tämän 5000 ihmisen joukosta kumpuavat parhaat ideat, visiot ja käytännön kehittämistarpeet. Niiden avulla teemme Polvijärvestä sellaisen paikan olla ja elää, kuin se meille parhaiten sopii.

Kuinka tämän siis teemme? Siitä voi lukea lisää osoitteessa https://www.polvijarvi.fi/yhdessa

Polvijärven kunta - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs