Skip to main content
test
Varhaiskasvatuspalveluiden johtaja - Sallan kunta

Sallan kunta on 3400 asukkaan aktiivinen ja kehittyvä kunta, jonka tavoitteena on tuottaa parasta oppimista ja ihmisenä kasvua varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluun saakka.

Haemme vakituiseen virkaan 1.8.2022 alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN JOHTAJAA

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Meillä hoidon peruslähtökohtana on lapsilähtöisyys: aito läsnäolo sekä lämmin vuorovaikutus. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys: painotamme arjen valinnoissamme vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Parhaat tulokset syntyvät yhdessä töitä tekemällä, joten toimintaamme ohjaa avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen.

Salla tarjoaa lapsille rikkaan ja monipuolisen oppimisympäristön sekä mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle ja oppimiselle lähellä luontoa. Luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Käytämme varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa osana monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä.

Varhaiskasvatuspalveluiden johtajan tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintaa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää muutosjohtamisen hallintaa, eteenpäin katsovaa asennetta sekä toimeenpano- ja paineensietokykyä.

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytämme tehtävään valittavalta varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukaista kelpoisuutta tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa esimieskokemusta sekä kunnallishallinnon ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön tuntemusta. Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote, lääkärintodistus terveydentilasta sekä opinto- ja työtodistukset.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät OVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset pyydetään jättämään 2.6.2022 klo 16 mennessä ohessa olevan linkin kautta.

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja Marja Myllykangas puh. 040 8488 519 Sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskus

Sallan sivistyspalvelut

Olemme nostaneet sivistyspalvelumme keskeiseksi osaksi kunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden rakentamista osaamiseen ja koulutukseen perustuen.

Sivistyspalveluidemme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö, jossa aikuiset ja lapset oppivat toisiltaan. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, kaikkien osallisuuteen, yhteistyöhön ja toisten huomioimiseen. Osallistavassa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Ydinajatuksena on ”neljän koon periaate”: kohtaa, kuuntele, keskustele ja kannusta, joka on yhteinen koko Sallan kunnan sivistyspalveluissa. Erityisen ylpeitä olemme opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palveluistamme, jota toteuttavat henkilöstön kanssa yhdessä kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Olemme aktiivisesti sitoutuneet Save Salla 2032 ilmastohankkeeseen ja haluamme yhdistää ihmiset taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.


Osoite: Kinttalanharju 3, 98900 Salla

Rekommenderade jobb