Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Pirkkalan kunta

Varhaiskasvatusyksikön johtaja - Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunnassa on haettavana vakituinen varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtävä 1.8.2019 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus sekä vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Edellytämme kelpoisuusehtojen mukaista pätevyyttä sekä kokemusta varhaiskasvatuksen tehtävistä ja johtamisesta. Varhaiskasvatusyksikön johtajan valinnassa kiinnitetään huomiota henkilön soveltuvuuteen tehtävään.
Arvostamme näkemystä varhaiskasvatusyksikön toiminnan vasuperusteisesta kehittämisestä ja pedagogiikan johtamisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi arvostamme vahvaa motivaatiota kehittää päiväkodin oppivaa yhteisöä henkilöstön kanssa yhdessä, joustavaa ja innostavaa työotetta sekä kykyä sietää keskeneräisyyttä ja muuttuvia tilanteita.

Varhaiskasvatusyksikön johtajalla on virkasuhteen alkaessa johdettavana kaksi päiväkotia: Kurikankulman ja Kurikansiiven päiväkodit. Varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtävä on johtaa, suunnitella, kehittää ja arvioida yksiköidensä kasvatus- ja opetustyötä varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on vastata hallinnosta, taloudesta, henkilöstön johtamisesta sekä yksiköidensä työolosuhteista ja turvallisuudesta. Varhaiskasvatusyksikön johtaja osallistuu myös Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja arviointiin.

Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ilmapiirin, johtotiimin tuen sekä mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistasi Viiden tähden kunnassa. Olemme ylpeitä varhaiskasvatuksen laadusta Pirkkalassa! Tule mukaan osaavaan joukkoomme!

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan.
Lisäksi valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkua lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja työaika KVTES mukainen.

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä, puhelin: 044 4861 116, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Adress: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.
Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.
Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren