Skip to main content
test

Suurpellon päiväkoti odottaa positiivisella jännityksellä uutta johtajaa - oletko se sinä?

Etsimme osaavaan joukkoomme varhaiskasvatuksen johtamisen vahvaa ammattilaista Suurpellon varhaiskasvatusyksikön johtamiskokonaisuuteen Matinkylä-Olarin palvelualueelle. Kokonaisuuteen kuuluu Suupellon päiväkoti (6 ryhmää) ja Maakirjan päiväkoti (2 ryhmää).

Varhaiskasvatusyksikön johtaja toimii esihenkilönä ja vastaa toimipaikkojensa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä Espoon varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Varhaiskasvatusyksikön johtajana vastaat pedagogiikan, henkilöstön, talouden, ja asiakkuuksien johtamisesta sekä yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtajana vastaat henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä, työyhteisön toimivuudesta, valmiudesta ja työturvallisuudesta sekä monialaisen yhteistyön toteutumisesta. Suurpellon ja Maakirjan johtamiskokonaisuutta kuvaa pysyvä ja ammatillinen työyhteisö.

Henkilöstö kuvaa toimintakulttuuria seuraavasti:
Yhteisömme jäsenet kunnioittavat toisiaan ja arvostavat yhteistyötä. Toimintakulttuurimme rakentuu ohjaavien asiakirjojen periaatteille ja kehittämistyölle ja sillä on vahva pedagoginen ulottuvuus. Jokainen yksikössä työskentelevä aikuinen on tutustunut suunnitelmiin ja sitoutuneet oman roolinsa kautta tuottamaan laadukasta varhaiskasvatusta sekä noudattamaan yhteisiä sopimuksiamme.

Oppivassa ja kehittävässä työyhteisössämme arvioimme toimintaamme säännöllisesti ja haastamme itseämme tunnistamaan sekä hyödyntämään vahvuuksiamme. Henkilöstöä rohkaistaan itsearvointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset ovat vahvistaneet yhteisöämme.

Odotamme johtajalta positiivista ja innostunutta asennetta ja rakkautta tätä alaa ja etenkin lapsia kohtaan ja sitä kautta kunnioitusta ja arvostusta meitä työntekijöitä kohtaan.

Varhaiskasvatusyksikön johtajana olet yhdessä kollegoidesi kanssa Matinkylä-Olarin laajennetun johtoryhmän sekä johtotiimin jäsen.

Tarjoamme sinulle:
- hyvän perehdytyksen lisäksi mentoroinnista tukea aloittaessasi varhaiskasvatusyksikön johtajan työt. Mentorointiryhmässäsi opit tuntemaan espoolaista varhaiskasvatusta, saat vahvempaa tuntemusta omasta osaamisestasi ja vahvuuksistasi, sekä saat aineksia omaan ammatilliseen kasvuusi ja työhyvinvointiin. Pääset keskustelemaan kokeneen mentorin kanssa uran alkuvaiheeseen liittyvistä iloista ja haasteista, ja tutustut myös muihin varhaiskasvatuksen johtajina aloitteleviin kollegoihin.
- kannustavan ja vahvan kollegiaalisen yksikön johtajien verkoston tulosyksikkö- ja aluetasoisesti
- mahdollisuuden kehittyä työssä ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen
- merkityksellisen työpaikan Matinkylä-Olarin alueella
- hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen

Työpaikan nimi ja osoite:
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on vakinainen
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) tai kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus) sekä riittävä johtamistaito ((Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 31) tai lain 75§:n siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus).

Eduksi katsotaan kasvatustieteen maisterin tutkinto ja valmius kasvatustieteen maisteritutkinnon suorittamiseen.

Tehtävässä edellytetään:
-riittävää aikaisempaa esihenkilö- ja johtamiskokemusta
- tietoja ja taitoja varhaiskasvatusyksikön kokonaisuuden johtamiseen (henkilöstö, pedagogiikka, talous, toiminta, työhyvinvointi, turvallisuus, asiakkuudet)
- kehittämismyönteistä ja osallistavaa johtamistapaa
- hyviä neuvottelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
- organisointikykyä ja oman toiminnan vaikutusten arviointitaitoja
- perehtyneisyys toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin ja säädöksiin

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme:
- kokemusta varhaiskasvatuksen yksikkötason johtamistehtävistä ja lähiesihenkilönä toimimisesta
- innovatiivista työotetta, kehittämismyönteisyyttä ja positiivista asennetta
- hyvää johtamistaitoa ja valmiutta kehittää toimintaa sekä itsenäisesti että tiimityössä
- kokemusta ja näkemystä inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtamisesta
- myönteisyyttä monimuotoisuutta kohtaan
- hyviä tietoteknisiä taitoja

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/43322

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Tarja Ojanen tarja.h.ojanen@espoo.fi puh. 050 365 5480

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!  


Osoite: Poppelikuja 4, 02250 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb