Vastaanottolääkärit (2) ja vuodeosastolääkäri, Seututerveyskeskus

Seututerveyskeskus on Keski-Suomen kahdeksan kunnan ketterä perusterveydenhuollon toimija. Tule kehittyvän Seututerveyskeskuksen osaajaksi!

Vahvistamme lääkäriresurssia terveysasemillamme ja haemme nyt

VASTAANOTTOLÄÄKÄREITÄ (2)
Keuruun ja Toivakan terveysaseman vastaanottoon

sekä

VUODEOSASTOLÄÄKÄRIÄ
Laukaan sairaalan osastolle

Keuruulla toimitaan moniammatillisissa tiimeissä tähdäten asiakkaan nopeaan ja tarpeen mukaiseen hoitoon pääsyyn. Jokaisella asiakkaalla on oma, hänet tunteva yhteyshenkilö, joka hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan asiat yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Perinteisen vastaanoton lisäksi hoitoa pyrimme toteuttamaan mahdollisimman pitkälle puhelimitse sekä muita sähköisiä kanavia käyttäen. Asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon nopeammin ja vapaita aikoja on enemmän tarjolla. Lisäksi lääkärinä pystyt hallitsemaan paremmin omaa ajankäyttöäsi. Keuruulla on apulaisylilääkärin lisäksi 3 vakituista lääkäriä vastaanotolla sekä kaksi lääkäriä osastolla ja vanhushuollossa sekä vaihdellen 2-5 sijaislääkäriä. Toivakassa on 1,5 lääkärin virkaa ja etälääkärin tuki.

Laukaassa on apulaisylilääkärin lisäksi kymmenen lääkäriä vastaanotolla ja kaksi osastolla sekä vanhustenhuollossa. Sairaalan osasto Laukaassa on 22- paikkainen akuuttihoitoon keskittyvä yksikkö, jossa hoitoajat ovat lyhyitä. Osaston lääkäri konsultoi yhdessä toisen lääkärin kanssa myös vanhushuoltoa ja palvelutaloja.

Monta hyvää syytä tulla meille töihin:
- Olemme kollegoiden suosittelema työnantaja! Työilmapiiri, yhteistyö ja potilastyytyväisyys ovat palautekyselyissä erinomaista
luokkaa.
- Olemme erityisesti panostaneet moniammatilliseen työotteeseen ja konsultaatioihin, mikä tekee meille yleislääkärin työstä
motivoivaa.
- Tukenasi sinulla on kollegoiden lisäksi moniammatillinen ja osaava työyhteisö.
- Meillä on toimiva hyvin järjestetty erikoislääkäritasoinen tutorointi ja kannustamme kouluttautumiseen. Myös yleislääketieteen
erikoistumispalvelut järjestyvät meillä. Meidät on arvioitu viiden tähden koulutuspaikaksi!
- Meillä on kilpailukykyinen palkka.

Osaava henkilökunta
Seututerveyskeskuksella on oma psykiatri sekä diabetesvastuulääkäri ja GI-tähystyksiä tekevä lääkäri tukemassa työtäsi koko muun henkilökunnan lisäksi. Ortopedi, kardiologi ja radiologi käyvät säännöllisesti terveysasemillamme. Geriatrin konsultaatiomahdollisuus on järjestetty. Hoitohenkilökuntamme osaamista vahvistavat rajatun lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden omaavat hoitajat, depressio- ja päihdehoitajat sekä mielenterveystiimit. Huolelliseen hoidon tarpeen arvioon on panostettu. Koko seututerveyskeskuksessa olemme siirtymässä omahoitajuuteen perustuvaan moniammatilliseen tiimimalliin asiakkaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tule mukaan vahvistamaan terveyskeskustyön asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa Seututerveyskeskus on edelläkävijä Keski-Suomessa!

Kilpailukykyinen palkka
Palkkaus on lääkärisopimuksen mukainen. Otamme huomioon koulutuksesi, erityisosaamisesi ja työkokemuksesi. Lisäansioita on mahdollista kerryttää lähipäivystyksessä iltaisin ja viikonloppuisin Laukaan ja Keuruun terveysasemalla. Tehtäväkohtainen palkka on lisensiaatilla 6470 € ja erikoislääkärillä 6868 € + mahdolliset kokemuslisät ja toimenpidepalkkiot. Lisäksi tällä hetkellä maksamme kuukausittain rekrytointilisää 1000 € Keuruulle ja Laukaan vuodeosastolle sekä 1500 € Toivakkaan virkaan tulijoille.

Odotamme sinulta
Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Tehtävään soveltuva erikoislääkärin pätevyys luetaan hakijalle eduksi. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan koeaikaa (6 kk).

Voit hyödyntää järjestelmän hakemuspohjaa tai jättää hakemuksesi liitetiedostona.

Koko seututerveyskeskuksessa meillä on loistava esimiestuki ja työilmapiiri!

Lisätietoja

http://www.seututk.fi
http://www.ksshp.fi

Tutustu työnantajaan

Annan mielelläni lisätietoja:
Jari Raudasoja
jari.raudasoja@seututk.fi

Liikelaitos seututerveyskeskus
Osoite: Kantolantie 12, 41340 Laukaa

Keski-Suomen seututerveyskeskus toimii K-S sairaanhoitopiirin liikelaitoksena. Vastaamme kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta; lääkäripäivystyksestä ja -vastaanotosta, neuvolapalveluista sekä hoitajien vastaanotosta, suunterveydenhuollon palveluista, akuutista sairaalahoidosta, kuntoutuksesta sekä osin pitkäaikaishoidosta. Katso www.seututerveyskeskus.fi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2021 käyttöön otettava maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats