Oulaisten kaupunki julistaa haettavaksi vastaavan koulukuraattorin toimen 2.8.2021 alkaen. Kaupungissa on vastaavan kuraattorin lisäksi kaksi muuta koulukuraattoria, kaksi koulupsykkaria ja yksi koulupsykologi.

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. Kuraattorilta edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 807/2015 § 7 mukaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voidaan valinnassa huomioida aineopinnot suorittaneet, sosiaalityöntekijäksi opiskelevat henkilöt.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Oulaisten sivistystoimistoon, osoite Lautatarhankatu 7B, 86300 OULAINEN. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse em. osoitteeseen.

Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote. Toimen täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ari Sarpola, sivistys- ja kulttuurijohtaja, ari.sarpola@oulainen.fi, puhelin 044 4793 240

Lisätietoja

Oulaisten kaupunki, Sivistyskeskus

Oulaisten kaupunki on 7600 asukkaan virkeä, nuorekas ja kompakti kaupunki. Kaupunkiin on hyvät liikenneyhteydet ja kaupungin elinvoimassa korostuvat alueelliset sairaanhoidon, terveydenhuollon, kuntoutuksen ja koulutuksen palvelut. Kaupungissa on vireää teollisuutta ja monipuoliset vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuudet.


Osoite: Lautatarhankatu 7B, 86300 Oulainen

Rekommenderade jobb