Vastaava koulukuraattori - Kurikan kaupunki

Vastaava koulukuraattori - Kurikan kaupunki

Kurikan kaupungin sivistystoimessa on haettavana 31.5.2019 klo 12.00 mennessä

vastaavan koulukuraattorin virka 1.8.2019 lukien toistaiseksi

Arvostamme yhteistyökykyä, itsenäisyyttä ja valmiutta kehittää oppilashuoltoa yhdessä muiden työntekijöiden, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Vastaava kuraattori toimii sekä kuraattorina omilla kouluillaan että antaa konsultaatioapua alueen muille kouluille ja oppilaitoksille sekä oppilashuollon tiimille. Hän on kuraattorien tiimivastaava ja osallistuu koulujen ja oppilaitosten sosiaalityön kehittämiseen. Kurikan sivistystoimessa on kolme koulukuraattoria.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 §7.) Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa sekä kouluelämän tuntemus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 8§:n mukaisen kelpoisuuden omaavat hakijat, jolloin tehtävä täytetään koulukuraattorin tehtävänä vuoden määräajaksi.

Haku ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset skannattuna tai toimittaa niistä jäljennökset kirjaamoon. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään sivistyslautakunnalle osoitettuna os. Kurikan kaupunki, kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Läs mer

http://www.kurikka.fi

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa, puh. 050 303 2540

Kurikan kaupunki, Sivistystoimi
Adress: Keskuspuistikko, 61300 Kurikka

Kurikka tarjoaa asukkailleen monipuoliset ja laadukkaat palvelut kaikkiin elämänvaiheisiin. Kaupungissa on vahva yrittäjäperinne, ja suurimpia toimialoja ovat maatalous sekä metalli- ja huonekaluteollisuus. Kurikka on pinta-alaltaan Etelä-Pohjanmaan suurin ja väkiluvultaan (n. 21 000) maakunnan toiseksi suurin kaupunki. Katso lisää: www.kurikka.fi, Facebook ja Instagram: Kurikan kaupunki

Mer om arbetsgivaren