Vastaava koulukuraattori - Sastamalan kaupunki

Vastaava koulukuraattori

Sastamalan kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana vastaavan koulukuraattorin virka ajalle 1.8.2019-31.5.2020.

Virka sijoittuu esi- ja perusopetukseen sekä vastaavan kuraattorin tehtävän osalta toisen asteen opiskeluhuoltotyöhön. Vastaava koulukuraattori vastaa sosiaalialan asiantuntemuksesta oppilaitosten yhteisöllisessä ja yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa sekä opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisestä. Vastaava kuraattori tarjoaa konsultoivaa, ohjauksellista tukea kouluille ja oppilaitoksille ja niiden kuraattoreille, joiden vastaavana kuraattorina toimii.

Koulukuraattori työskentelee oppilaiden ja opiskelijoiden psykososiaalisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työ tehdään yksilö- ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa. Oppilaiden yksilötapaamisten lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuollon eri työryhmiin, tekee ryhmäyttämistyötä, sekä käyttää varhaisen puuttumisen päihdemallin mukaisia työmenetelmiä. Oleellisena osana työnkuvaa on koulupudokkuuden ehkäiseminen ja tarvittaessa kouluun lähtemisen tukeminen oppilaan kotoa käsin.

Arvostamme hakijoissa kokemusta koulun ja oppilaitosten opiskeluhuollossa, tuntemusta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin liittyvästä problematiikasta, halua työn kehittämiseen, positiivista asennetta, sitoutumista haettavana olevan viran hoitamiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus sekä riittävät tiedot ja taidot vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamiseksi. Jos päteviä hakijoita ei hakuaikaan mennessä tule, voidaan huomioida myös sosionomikoulutuksen omaavat koulukuraattorin tehtävään pätevät hakijat.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, sekä todistus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7 §:n mukaisesta Valviran myöntämästä laillistetusta oikeudesta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä.

Työssä noudatetaan KVTES:n mukaisia työehtoja. Virassa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemuslomake 28.7.2019 klo 23.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Todistuksiin tutustumme mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sastamalan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.sastamala.fi

Opetuspäällikkö Kati Heikkilä kati.heikkila@sastamala.fi

Sastamalan kaupunki, Kasvu ja kulttuuri, Perusopetus
Osoite: Sastamala

Sastamala, Herra Hakkaraisen ja Pukstaavin kirjakaupunki, sijaitsee 50 km päässä Tampereelta. Asukkaita Sastamalassa on noin 25 000. Henkilökuntaa kaupungissamme on n. 1800. Tule kanssamme kehittämään kaupunkiamme ja sen palveluita. Tarkemmin voit tutustua kaupunkiimme www.sastamala.fi.

Tutustu työnantajaan