Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana vastaavan koulukuraattorin vakinainen tehtävä 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vastaavan koulukuraattorin tehtäviin vaaditaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Sosiaalityöntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Työnantaja järjestää työnohjausta kuukausittain. Edellytämme tehtäviin hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, nykyaikaisten työvälineiden ja -menetelmien hallintaa, kehittävää työotetta, paineensietokykyä ja valmiutta joustavaan ja itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa on jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valinnassa. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 29.9.2021 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.

Lisätietoja

https://www.kajaani.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Eija Heikkinen, p. 044 7100 193 eija.i.heikkinen@kajaani.fi
Päivi Rissanen, p. 044 7100 611, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.


Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Rekommenderade jobb