Vastaava kuraattori - Laukaan kunta

Tule töihin Laukaaseen!
Laukaan kunnan opiskeluhuolto hakee vastaavaa kuraattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 9.8.2021 alkaen. Vastaavana kuraattorina pääset toimimaan nuorten parissa innostavassa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Työskentelysi tukena on rautainen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitiimi. Pääset myös tärkeäksi osaksi monialaista ja -ammatillista Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskusverkostoamme (Laukaan HyPe).


Vastaavan kuraattorin työhön kuuluu sekä perusopetuksen että toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuoltotyö. Työalueena on Laukaan kirkonkylällä, yhteisissä ja osin aivan uusissa tiloissa sijaitsevat Sydän-Laukaan koulu (yläkoulu), Laukaan lukio ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) Laukaan yksikkö. Työparina on koulupsykologi ja tiivistä yhteistyötä tehdään mm. koulu-terveydenhoitajien ja Laukaan HyPen psykiatristen sairaanhoitajien kanssa.

Vastaavan kuraattorin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä opiskeluhuollon palveluja. Työn keskiössä on ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja lasten/nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on nuoren, hänen perheensä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan kehittäminen sekä kodin ja koulun yhteistyön tukeminen. Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön sisällöt muotoutuvat oppilaitoskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Vastaava kuraattori edustaa vaativaa sosiaalityön asiantuntemusta opiskeluhuollossa, oppilaitosten opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen liittyvässä työssä, monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyössä. Lisäksi vastaava kuraattori tarjoaa konsultoivaa, ohjauksellista asiantuntijatukea kouluille ja oppilaitoksille sekä muille Laukaan kuraattoreille. Toimeen ei kuulu esimiesvastuuta.

Haemme itsenäiseen työotteeseen kykenevää, vuorovaikutustaitoista ja yhteistyökykyistä sosiaalialan ammattilaista. Eduksi katsotaan kokemus ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä, yksilöllisestä ja yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä sekä monialaisesta verkostoyhteistyöstä. Odotamme sinulta kehittävää työotetta, rohkeutta heittäytyä ja innostua sekä aitoa halua tehdä työtä laukaa-laisten lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Työtehtävän hoitamisessa oman auton käyttömahdollisuus suotavaa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:ssä tarkoitettu laillistettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Valinnassa painotamme kokonaisarviota hakijan osaamisesta ja soveltuvuudesta tehtävään.

Toimeen valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika on 37,75 h/vko.

Paikkaa jo aiemmin hakeneet huomioidaan tehtävää täytettäessä!

Lisätietoja

https://www.laukaa.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palvelupäällikkö Anu Kaasalainen p. 040 640 1771

Lisätietoja

Laukaan kunta, Sivistyspalvelut, Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus HYPE

Laukaa on sydämellinen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja virkeää yrittäjyyttä.

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintaamme ja henkilöstöämme.


Osoite: Laukaantie 14, 41340 Laukaa

Rekommenderade jobb