Vastaava ohjaaja - Rovaniemen kaupunki

Vastaava ohjaaja

Haettavana oleva virka tulee sijoittumaan erityisryhmien asumispalvelujen tehtäväalueelle. Vastaava ohjaaja toimii asumispalveluiden toimintayksikön vastuuhenkilönä vastaten yksikön henkilöstöstä, toiminnan organisoimisesta ja johtamisesta. Tehtävään sisältyy myös asiakastyötä sekä siihen liittyviä viranomaistehtäviä. Vastaava ohjaaja tulee olemaan näköalapaikalla kehittämässä ja toteuttamassa asumispalveluja.

Odotamme virkaan valitulta toimintaympäristön tuntemusta sekä asumispalveluiden sisällön hallintaa. Arvostamme johtamiskoulutusta, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä.

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 , 8 §) mukainen pätevyys tai tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § :n mukaista rokotussuojaa ja rekisteröitymistä Valviran Suosikki- tai Terhikki-ammattihenkilörekisteriin.

Virkoihin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 16.08.2019 klo 15.00.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee se toimittaa postitse osoitteeseen : Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27 3.krs, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen : Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2.kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 16.08.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Erityisryhmien asumispalvelun vs. palveluesimies Johanna Pikkuaho 016 322 6632 tai erityisryhmien asumispalvelun vastaava ohjaaja Johanna Palosaari 016 322 6693, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, Aikuisten ja työikäisten palvelualue
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tukiaikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen.
Tervetuloa joukkoomme .

Tutustu työnantajaan