VASTAAVA OHJAAJA

Uudelleen haettavana 20.12.2019 klo 14.00 mennessä

sosiaalipalvelujen tulosalueella, lastensuojelussa

VASTAAVA OHJAAJA lasten ja nuorten koti Kuutti, Savonlinna

Vastaava ohjaaja vastaa lastensuojeluyksikön toiminnasta ja kokonaistavoitteiden saavuttamisesta ja toimii LSL 60 § 2 mom. mukaisesti laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavana johtajana.

Lasten- ja nuortenkoti Kuutti on 14-paikkainen Sosterin oma lastensuojelulaitos Savonlinnassa. Asiakassijoitukset ohjautuvat Sosterin lastensuojelun sosiaalityöntekijän taikka sosiaalipäivystyksen kautta. Laitos toimii kaupungin vastaanottoyksikkönä ( 7 paikkaa) ja lisäksi laitoksessa on kotiyksikkö ( 7 paikkaa). Laitos vastaa sosiaalipäivystyksen etupäivystyksestä 24/7. Kuutissa työskentelee 14 ohjaajaa esimiehen lisäksi. Lastensuojelun kokonaisuudesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä, joka toimii vastaavan ohjaajan esimiehenä.

Edellytämme vastaavalta ohjaajalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sosiaalialalta, lastensuojelutyön tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa (sosiaalihuoltolain mukainen 46 § a mom muk. kelpoisuus). Toivomme kokemusta lastensuojelutyöstä. Edellytämme myös vähintään kahden vuoden kokemusta esimiestehtävistä tai käytyä esimieskoulutusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Työaika on 38,75 h/vko (yleistyöaika). Palkkaus on KVTES:n ja TVA- järjestelmän mukainen.
Edellytämme, että työntekijällä on tartuntatautilain 48 §:n tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetesti. Sovellamme neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemamme vastaava ohjaaja on kannustava ja osallistuva arjen esimies. Mikäli olet vastuullisesta työstä kiinnostunut ja itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon kykenevä ammattilainen, tartu mielenkiintoiseen tilaisuuteen!

Työpaikan osoite: Kirkkokatu 11, Savonlinna

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Marika Huupponen, puh. 044 417 4132 tai tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 /etunimi.sukunimi@sosteri.fi. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Tervetuloa Sosterilaisten joukkoon!

Savonlinna 5.12.2019

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky www.sosteri.fi, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

johtava sosiaalityöntekijä Marika Huupponen, puh. 044 417 4132 tai tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 /etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: PL 111, 57101 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 43 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.