Vastaava ohjaaja (Eerolanranta, Äänekoski)

Ansök senast  3.6.2024 15:45

Tervetuloa rakentamaan omannäköistäsi työarkea Eerolanrantaan Äänekoskelle!

Haemme lisävahvistuksia ja meillä olisi vakituinen tehtävä auki

VASTAAVALLE OHJAAJALLE

Eerolanrannan 60 asukaspaikkainen palvelukoti on avattu tammikuussa 2023 Äänekosken keskustan lähettyville. Palvelukoti jakaantuu neljään 15 - asukaspaikkaiseen ryhmäkotiin. Toimintamme keskiössä ovat asiakkaat, joille haluamme toteuttaa mahdollisimman laadukasta ja kodinomaista palvelua. Palveluntuottamisessa huomioidaan asiakkaan elämänrytmi ja totutut tavat mm. päivärytmin osalta.

Vastaavalla ohjaajalla on keskeinen rooli yksikön palveluvastaavan työn tukemisessa, ympärivuorokautisen palveluasumisen vanhustyön laadun varmistamisessa ja työn kehittämisessä. Hän tuntee toimintaa koskevat ohjeet ja tukee muita tiimin jäseniä onnistumaan tehtävässään. Hän Työskentelee palveluvastaavan sijaisena loma-aikoina ja työstä noin puolet on hallinnollista työtä. Työtä ohjaavat lait, asetukset, laatusuositukset, hyvinvointialueen strategia ja linjaukset sekä arvot ja ammattieettiset ohjeet. Työ sisältää myös harrastetoiminnan ohjaamista asukkaille, tarkoituksena tuottaa asukkaille mielekästä toimintaa arkeen ja onnistumisen tunteita. Harrastetoiminnassa tulisi huomioida vuodenajat ja juhlapyhät ja toimintaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä muun henkilöstön kanssa niiden mukaisesti. Tehtävässä on mahdollisuus kehittyä esihenkilötyössä. Työ on päivätyötä arkisin.

Panostamme uuden työntekijän perehdytykseen. Perehdytystä resursoidaan uudelle tulijalle vähintään 5 päivää ja tarvittaessa perehdytyspäiviä järjestetään lisää. Meillä jokainen työyhteisön jäsen auttaa ja perehdyttää uutta työntekijää työsuhteen alussa. Ongelmatilanteissa tiimikaverilta voi aina kysyä apua, itse ei tarvitse asioita ratkoa.

Työyhteisö koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, ohjaajasta ja palveluvastaavasta. Tiimi on itseohjautuva ja huumoria viljelevä. Työyhteisö on tiivis ja toimiva, joka näkyy pienenä henkilöstön vaihtuvuutena. Työ on päivätyötä arkisin.

Miksi sinun kannattaa hakea juuri meille töihin:

- Hyvä ja ammattitaitoinen työyhteisö
- Huumoria työyhteisöstä ei myöskään puutu
- Täydennyskoulutusta tarjotaan halukkaille

Työhyvinvointiasi tukemaan tarjoamme liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut kattavan hyvinvointiedun sekä monipuolisesti erilaisia yritysalennuksia, joita voit hyödyntää henkilöstökortilla.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi, geronomi, sairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja) tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto. Edellytämme kuulumista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n mukaista soveltuvuutta, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Tehtävässä edellytetään hygieniapassia ja ajantasaista lääkehoitosuunnitelman mukaista lääkehoidon osaamista tai niiden suorittamista työsuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 741/2023 28 §:n mukainen iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.

Hakemisen olemme tehneet sinulle helpoksi: Voit jättää hakemuksesi täyttämällä hakulomakepohjan tai jättämällä hakemuksen liitetiedostona.

Tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Kontaktuppgifter

Annan mielelläni lisätietoja, kysy lisää:

-

Tiina-Emilia Seppänen, palvelupäällikkö

p. 050 4771 907

tiina-emilia.seppanen@hyvaks.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare

Under den här tiden du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!