Vastaava ohjaaja - Esbo stad

Vastaava ohjaaja - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haemme vastaavaa ohjaajaa Tuomarilan perhetukikeskuksen ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen osastolle. Tuomarilan perhetukikeskus tarjoaa perhekuntoutusta espoolaisille lapsiperheille. Palvelu tuotetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen tukemalla perheitä haasteissa ja vahvistamalla toimivaa. Lähtökohtana on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen yhdessä vanhempien kanssa. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu perheyksikkö Puroon, jossa sijaitsee asunnot neljälle perheelle. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluvat lähiesimiehenä toimiminen ja asiakassuunnitelmien mukaisten kuntoutusjaksojen toteutuminen oman yksikkönsä asiakasperheillä. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu sekä hallinnollisia tehtäviä että välitöntä asiakastyötä. Hän osallistuu myös Tuomarilan perhetukikeskuksen johtoryhmän työskentelyyn ja on osaltaan vaikuttamassa koko talon palveluiden kehittämiseen sekä yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitämiseen verkostojen kanssa.Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innokkuutta ja mielenkiintoa olla monessa mukana. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissaTyön aloitus 10.6. tai sopimuksen mukaan. Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna viikolla 22. Toinen kierros on henkilökohtainen haastattelu, joka pidetään 3. tai 5.6.
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään - kokemusta lastensuojelusta ja lapsiperheiden parissa tehtävästä perhetyöstä- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja- kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon- hyvää oman työn johtamista- vahvaa kirjaamistaitoa
Arvostamme esimiestyön kokemusta ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen käyttökokemusta (esim. Titania yms.). Kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä auttaa tehtävän hoitamista. Lisäksi arvostamme itsensä kehittämistä ja täydennyskoulutuksia sekä ajokorttia.

Palveluesimies Jari Mononen 043 825 7669 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tuomarilan perhetukikeskus
Adress: Talkoorinne 3, 02760 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Mer om arbetsgivaren