Vastaava sairaanhoitaja, Naantalin Aurinkokoti

Ansök senast  19.6.2024 23:59

Tule Naantalin Aurinkokotiin vastaavan sairaanhoitajan sijaisuuteen!

Tule vastaavaksi sairaanhoitajaksi Aurinkokotiin Naantaliin sijaisuuteen sopimuksen mukaan - 30.6.2025.

Ikääntyvien asumispalveluita tuottavassa Aurinkokodissa pääset hyödyntämään ammatillista osaamistasi ja saat kokemusta eri palveluprosessien kehittämisestä. Aurinkokoti tarjoaa ikääntyville asumispalveluina ympärivuorokautista asumista (8 asuntoa) ja palveluasumista kotihoidon palveluin (85 asuntoa).

Työssäsi vastaat työvuorojen suunnittelusta Titania-järjestelmällä ja huolehdit osaltasi sijaisjärjestelyistä ja sinulle kuuluu myös muita sovittuja hallinnollisia ja raportointiin liittyviä tehtäviä. Olet aktiivinen työn kehittäjä ja saat työyhteisön kehittämiseen innolla mukaan.

Vastaavana sairaanhoitajana toimit osaltasi sairaanhoidollisena asiantuntijana muulle työyhteisölle. Työtehtäviisi kuuluu sairaanhoidollisia tehtäviä kuten verinäytteiden ottamista, lääkehoidollisia tehtäviä ja sairaanhoidollisista asioista vastaamista sovitusti. Vastuullasi on myös asiakkaiden asioiden hoitamista lääkäreiden, läheisten ja muiden sidosryhmien kanssa eri verkostoissa. Toivomme sinulta osaamista RAI-toimintakykyarviointeihin liittyen. Olet hyvän hengen luojana yhteisössämme, omaat rakentavan ja kannustavan lähestymistavan kohdatessasi erilaisia tilanteita.

Työnkuvaasi kuuluu tiivis yhteistyö yksikön esihenkilön kanssa ja hänen ollessa poissa toimit vastuuhenkilönä.

Työyhteisöömme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, päivätoiminnanohjaaja, hoiva-avustajia sekä avustavaa henkilöstöä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ikääntyvien hoitotyöstä, työn organisointitaitoja, paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja. Kokemuksen esihenkilötyöstä katsomme eduksi. Tärkeintä on kuitenkin ratkaisukeskeinen asenne ja halu olla aidosti yhdessä kehittämässä toimintaa.

Työ on päivätyötä sijoittuen arkisin klo 8-16 välille.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

1.1.2024 lukien tehtävään valitun on esitettävä itseään koskeva lain 741/2023 28 §:n mukainen iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Pia Korpela, 040-655 2070, pia.korpela@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Läs om arbetsgivare