test

Vastaava sosiaalityöntekijä , Lastensuojelu

Ansök senast  1.12.2023 14:00

Haemme tiimiimme vastaavaa sosiaalityöntekijää virkaan vahvistamaan lastensuojelussa tehtävää avohuollon sosiaalityötä. Tämän viran pääasiallinen toimipiste on Paimio.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä pääset tekemään tärkeää ja vaativaa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa, avohuollon tukitoimien suunnittelu ja järjestäminen sekä siihen liittyvä päätöksenteko. Myös lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanoton ja sijoituksen valmistelu on ajoittain osana avohuollon työskentelyä.

Vastaava sosiaalityöntekijä on lastensuojelun vaativan asiakastyön asiantuntija. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii konsultoivana sosiaalityöntekijänä systeemisessä tiimissä sekä asiakastyön tukena, työparina ja asiantuntijana haastavissa asiakkuuksissa. Vastaavan sosiaalityöntekijän työpanokseen kuuluu lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänkuvan mukaista asiakastyötä. Tehtävään ei kuulu henkilöstöjohtaminen.

Odotamme hakijalta kattavaa kokemusta lastensuojelusta ja päätöksenteosta, asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä joustavuutta ja kykyä työskennellä vaativissa tilanteissa. Arvostamme ensiluokkaisia yhteistyötaitoja, organisointikykyä ja positiivista asennetta.

Arvostamme aiempaa kokemusta lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimi- ja työparityöhön. Tiimillä on säännöllinen työnohjaus. Systeemisen työotteen koulutus ja kehittämismyönteisyys on toivottavaa. Työssä on myös etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti ja enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Varhan aluehallitus on päättänyt 20.6. sosiaalityötekijöiden toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelma koostuu sitoutumislisästä, kuukauden graduvapaasta ja suoritetusta tutkinnosta maksettavasta korvauksesta, sosiaalityöntekijöiden sijaistusyksikön perustamisesta, juridisen ja tietoteknisen tuen lisäämisestä, tehostetusta rekrytoinnista, valmennusmallin käyttöönotosta ja täydennetystä työterveyshuollosta henkisesti kuormittavissa tehtävissä toimiville.

Maksamme tehtäväkohtaisen palkan lisäksi vuoden ajan rekrytointilisää 250 € /kk.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi

Henna Kauppila, puh. 050 373 2880
Janni Kollanus, puh. 050 464 0229
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare