Vastaavan ohjaajan sijaisuus - Porin kaupunki

Vastaavan ohjaajan sijaisuus

Haemme vastaavaa ohjaajaa sijaisuuteen Porin perusturvakeskuksen lastensuojelulaitos Keisarinviittaan. Laitos sijaitsee Porin Ruosniemessä. Keisarinviitassa on 14 asiakaspaikkaa pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville 10-18 -vuotiaille lapsille. Keisarinviitan toiminta on jaettu kahdelle osastolle. Keisarinviitassa halutaan turvata lapsille kannustava ja myönteinen kasvuympäristö, jossa heidän yksilölliset tarpeensa huomioidaan.

Vastaavan ohjaajan tehtävä on toimia yksikön lähiesimiehenä. Hän vastaa yksikön toiminnan toteutumisesta, työn suunnittelusta, taloudesta ja henkilöstöhallinnasta. Vastaava ohjaaja vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta.
Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että sinulla on kokemusta lastensuojelusta ja esimiestyöstä. Hae mukaan keskustelevaan, kannustavaan ja palautetta arvostavaan työyhteisöömme.

Tarjoamme esimiesten ja työyhteisön tuen, säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Meillä on kattavat työterveyshuollon palvelut.

Vastaavan ohjaajan työaika on 38,75h/vk. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja kestää ainakin 30.11.2019 asti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen sosionomin kelpoisuus tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon. Sijaisuudessa noudatetaan koeaikaa.

Ennen työn alkamista työntekijän on näytettävä lain (504/202) mukainen rikosrekisteriote.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset ja rikostaustaote

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 3421.

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa p. 044 7016147, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Mari Kirkanen p. 044 701 8256 tai johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 701 6120.

Porin Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelu, Lastensuojelulaitos Keisarinviitta
Osoite: 28220 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan