Vastaavan ohjaajan virka Kultasiivessä - Lempäälän kunta

Vastaavan ohjaajan virka Kultasiivessä - Lempäälän kunta

Oletko sinä etsimämme uusi vastaava ohjaaja?
Meillä on Lempäälän kunnan vammaispalveluissa kehitysmyönteinen ilmapiiri ja innostumme uusista tuulista!

Kultasiipi sijaitsee osoitteessa Einolantie 3 rauhallisella asuinalueella Lempäälän keskustan tuntumassa. Kultasiipi tarjoaa erittäin haastavaa autettua asumista kehitysvammaisille henkilöille. Kultasiivessä on 12 asuntoa. Alakerrassa on viisipaikkainen autismin kirjon ryhmäkoti. Yläkerrassa asuu keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaisia henkilöitä. Palvelut tuotetaan Lempäälän kunnan toimesta. Kultasiivessä on yövalvonta ja se on autetun asumisen yksikkö.

Näemme tärkeänä asiakkaan yksilöllisten toiveiden, tarpeiden ja vaihtoehtoisten kommunikaatiotapojen huomioimisen. Henkilöstöä on yhteensä 20 ja henkilökunnalla on intoa ja ammattitaitoa luoda hyvät asumisen puitteet asukkaille Kultasiipeen! Päivätoiminta järjestetään Kultasiiven asukkaille pääsääntöisesti Pesäpuun tiloissa.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla. Lisäksi hakijalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n 1 momentin tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Edellytämme työkokemusta esimiestehtävistä. Arvostamme esimieskoulutusta ja Titania-työvuorosuunnittelun tuntemista.

Työ on jonkin verran hallinnollista työtä (noin 20 % mm. työvuorolistojen laatiminen Titanialla ja sijaisten hankkimista) ja suurin osa työstä on asiakastyöhön osallistumista.

Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/ Lempäälän toimipiste).
Aikaisemmin virkaa hakeneet huomioidaan haussa.

Lisätietoja antaa vammaistyön johtaja Leila Haakana p. 050 3839 703 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Vammaispalvelut
Adress: Einolantie 3, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä n. 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Mer om arbetsgivaren