test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 26.1.2022 klo 12.00 mennessä.

VASTAAVAN OHJAAJAN VIRKA
Runeberginkadun asumisryhmässä

Runeberginkadun asumisryhmä on 12 paikkainen kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö. Runeberginkadun asumisryhmässä kunnioitamme asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja tuemme asukkaita osallisuuteen omien voimavarojensa mukaan. Vastaavan ohjaajan työ asumisryhmässä sisältää asukkaiden ohjaamista päivittäisissä toimissa sekä yksikköön kuuluvia vastaavan ohjaajan tehtäviä.

Vastaavan ohjaajan kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Arvostamme kehitysvammatyöhön suuntautumista. Vastaava ohjaaja toimii tarvittaessa palveluesimiehen sijaisena.

Virkaan valitulta odotamme asukaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä, kehittämismyönteisyyttä, työhön sitoutumista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta varauduttava tuomaan ne mukana mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntalain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työhön sisältyy opetusvelvollisuus.

Lisätietoja antavat:
Palveluesimies Kristiina Huhtala puh.044 7809058
Palvelualuejohtaja Sari Valkama puh 040 804 2985


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb