Vattenförsörjningsingenjör - Sibbo kommun

Sibbo är en växande och smidig kommun, där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Vattentjänstverket Sibbo Vatten producerar kommunens vattentjänster och ansvarar för underhållet av sin egendom, byggandet av nätverk samt den allmänna utvecklingen av verksamheten.

Vi söker nu till vår team en VATTENFÖRSÖRJNINGSINGENJÖR för tiden 2.11.2020 - 1.11.2021

I uppgiften ansvarar du för expertarbetena vid vattentjänster, vilket innebär att du bl.a. låter planera och bygga projekt i anknytning till utvidgnings- och saneringsinvesteringar samt sköter om övervakningen och placeringsavtalen tillsammans med de övriga experterna på vattentjänstverket. Till ditt ansvarsområde hör också samarbetet med industrianläggningar, bl.a. avtalen om avfallsvattnet från industrin och övriga specialavtal. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts goda kundservice- och interaktionsfärdigheter och intresse för den allmänna utvecklingen av verksamheten.

Till uppgiften hör dessutom säkerhetskoordinering samt vid behov att du fungerar som chef i beredskap och som ersättare för de övriga experterna vid verket.

Är du alltså redo att anta utmaningen?

När du kommer till oss på jobb får du en mångsidig och utmanande uppgift i en trevlig miljö, invid goda trafikförbindelser alldeles in närheten av Helsingfors. Vi erbjuder dig en möjlighet att utveckla din yrkeskunskap i utvecklandet av tjänsterna i en växande kommun.

Behörighetskraven till befattningen är för uppgiften lämplig ingenjörsexamen och erfarenhet av uppgifter i anknytning till vattentjänster samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi förväntar oss att du har kunskaper om jordbyggnadsbranschen, goda IT-kunskaper och B-körkort.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska lämnas in senast 30.9.2020 kl. 16 via länken nedan eller vår webbsida www.sibbo.fi/rekrytering. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/sibbo_vatten/verksamhetsomrade_och_utvecklingsplan
http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger affärsverksdirektör Matti Huttunen, puh. 050 5545091, matti.huttunen(at)sibbo.fi.

Vattentjänstverket Sibbo Vatten
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!