Skip to main content
test
Verkostotyöntekijä - Kirkkonummen kunta

Hei, tule töihin asukaspuiston monipuoliseen työympäristöön.

Kirkkonummen varhaiskasvatus on vahva edelläkävijä. Varhaiskasvatuksen lapsilähtöisessä pedagogiikassa vahvistamamme kestävään elämäntapaan kasvamista: painotamme toiminnassamme ympäristökasvatusta ja luontopedagogiikkaa sekä tuemme lapsen liikkumista ja ulkona oppimista. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki rakentuu inklusiivisesti. Koulutamme henkilöstöä tavoitteellisesti ja monipuolisesti. Osallistumme vahvasti kansallisiin hankkeisiin ja toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa.

Asukaspuistot ovat lapsiperheiden avoimia kohtaamispaikkoja. Asukaspuistoissa järjestetään toimintaa, jonka tavoitteena on tukea perheitä luomalla heidän kanssaan yhteistyössä sellaisia toiminnan muotoja, joissa lapset ja vanhemmat ovat osallisia ja jotka tukevat vanhemmuutta ja vahvistavat vanhempien sekä lasten sosiaalisia verkostoja.

Avoin toiminta rakentuu paikallisen yhteisön eri toimijoiden yhteistyölle. Toiminnan tavoitteena on edistää alueen sosiaalipedagogista ja sosiokulttuurista kehittymistä. Kirkkonummella toimii kolme avoimen varhaiskasvatuksen asukaspuistoa ja niissä käy n. 60-100 asiakasta päivittäin. Jokaisessa asukaspuistossa työskentelee verkostotyöntekijä sekä yksi tai kaksi avoimen toiminnan ohjaaja. Asukaspuistot sijaitsevat Kirkkonummen keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Verkostotyöntekijältä odotetaan kokonaisuuksien hallintaa, suunnittelu-, kehittämis- ja organisointitaitoja. Ihmisiä kohtaat arvostaen sekä ratkaisukeskeisesti ja vuorovaikutustaitosi tekevät sinusta hyvän tiimityöntekijän. Sinulla on näkemystä ja osaamista avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisestä, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta sekä kokemusta monialaisesta verkostotyöstä. Haasteet kohtaat rohkeasti ja toimintasi on itseohjautuvaa sekä proaktiivista. Olet valmis heittäytymään erilaisiin toimintoihin ja nautit perheiden kanssa työskentelystä. Verkostotyöntekijänä pääset kehittämään edelleen koko kunnassa sellaisia avoimen toiminnan toimintamuotoja, jotka palvelevat ja tukevat pienten lasten perheiden arkea ja muuttuvia tarpeita. Verkostotyöntekijän työ on monipuolista ja vaihtelevaa.

Nyt haettavana oleva verkostotyöntekijä työskentelee pääosin Piennarpihan asukaspuistossa Masalassa. Pääset työskentelemään innokkaaseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöön, jossa iloinen yhdessä toimiminen luo ympärilleen hyvää yhteishenkeä. Idearikkaan asukaspuistotiimin lisäksi työsi tukena on laaja joukko Kirkkonummen varhaiskasvatuksen ammattilaisia: varhaiskasvatuksen kuraattorit, varhaiskasvatuksen psykologit, kieli- ja kulttuuriopettajat ja TVT-ohjaaja ja muut asiantuntijat.

Toimintaympäristö on monikielinen, joten kielitaitosi katsotaan eduksesi.

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus määräytyy Varhaiskasvatuslain 26 § -27 § mukaisesti ja siinä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 2494,31 €/kk.

Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Kirkkonummen kunta on hyvä työnantaja: saat käyttöösi hyvät työterveyspalvelut ja mm. maksuttomat uinnit uimahallissamme ja ilmaisia kansalaisopiston kursseja.

Ennakkotietona: yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 30.6.2022 klo 15.30-17.

Hakemukset toimitetaan 26.6.2022 klo 12.00 mennessä sähköisesti os. www.kuntarekry.fi (työavain 447585).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hanna Leivo
hanna.leivo@kirkkonummi.fi
p. 040-1269662
(20.-23.6.2022)

Lisätietoja

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Avoin varhaiskasvatus

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi


Osoite: Piennarkuja 4, 02430 Masala

Rekommenderade jobb