Verkstadshandledare, sysselsättningstjänster - Raseborg stad

Raseborgs stad söker en verkstadshandledare till ungdomsverkstaden KOI.

Uppgifter: Individuell och grupphandledning av unga inom rehabiliterande arbetsverksamhet, söka lämpliga arbetsuppgifter för verksamheten och utveckla dessa, göra upp individuella planer och delta i utvärderingar för verksamhetens deltagare samt vara i kontakt med samarbetspartner.

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig yrkesexamen.
Språkkunskapskrav: God muntlig kunskap i svenska och finska.

Vi räknar som merit: God social kompetens, samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med unga.
Arbetstid: 38,75 t/vecka
Lön: Enligt AKTA och arbetsvärdering.
Prövotid 6 månader.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av chefen för verkstadsverksamhet Benjamin Ekström, tfn 019 289 2289, epost benjamin.ekstrom@raseborg.fi.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 270662. Ansökningstiden går ut 24.1.2020 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av chefen för verkstadsverksamhet Benjamin Ekström, tfn 019 289 2289, epost benjamin.ekstrom@raseborg.fi.

Sysselsättningstjänster
Adress: Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karjaa

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.