Verkställande direktör - Helsingin seudun liikenne

Du ska ansvara för HRT:s verksamhet i enlighet med vår strategi och våra mål i tätt samarbete med styrelsen och medlemskommunerna. Du får stöd från ett team av fem avdelningschefer och har tillgång till den expertis som drygt 400 yrkesprofessionella inom kollektivtrafik besitter.

Vi söker dig som är starkt utvecklingsorienterad och vill lotsa HRT till en ännu bättre framtid. Vårt grunduppdrag är att tillhandahålla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik samt utveckla mobilitetshelheten i samarbete med kunder, intressegrupper och partner.

För att kunna sköta uppdraget framgångsrikt behövs
- en gedigen erfarenhet av att leda en expertorganisation på ett människoorienterat och värdebaserat sätt samt erfarenhet av ledningsgruppsarbete
- dokumenterat framgångsrikt arbete med intressegrupper och påverkan inom nätverk
- insikter i det kommunala beslutsfattandet och de utvecklingsbehov som finns i Helsingforsregionen
- strategisk förmåga, grepp om stora och komplexa helheter
- utmärkta kommunikations-, media- och interaktionsfärdigheter, förmåga att initiera diskussion
- mod och fördomsfrihet att visa vägen och förnya verksamheten
- stark kompetens inom ekonomi
- en lämplig högre akademisk examen

Det är fråga om ett tjänsteförhållande och lagstadgade kunskaper i de inhemska språken krävs. En prövotid på sex månader tillämpas. Den som väljs till tjänsten ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsteförhållandet inleds. Med den som väljs ingås ett direktörsavtal.

Som verkställande direktör för HRT är du i frontposition och bygger en smidig vardag och mobilitet i världsklass för stadsborna genom en hållbar, allt populärare kollektivtrafik.

Berätta mera om dig själv via Kuntarekry senast 29.9.2020 (www.kuntarekry.fi). Bifoga ditt CV och löneanspråk. Välkommen med på resan - de bästa resorna gör vi tillsammans!

Läs mer

https://ura.hsl.fi/#/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppdraget ges onsdagar och fredagar kl. 11-13 av Risto Rautava, styrelseordförande för HRT, (tfn 040 504 5851) samt övriga tider av HRT:s avdelningschef Ilmari Mäkinen (tfn 050 364 8772, ilmari.makinen@hsl.fi).

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
Adress: Semaforbron 6 A, 00520 Helsinki

Helsingforsregionens trafik HRT är en samkommun som ägs av nio kommuner. HRT:s årsbudget är cirka 750 milj. euro. Tillsammans bygger vi en trivsam stadsregion med över 1,5 miljoner välmående invånare, där grunden för mobiliteten är ett starkt ekosystem för kollektivtrafik. HRT är Finlands mest betydande aktör inom kollektivtrafik med över en miljon resor per dag. Vi vill ge kommande generationer en ren livsmiljö genom enkel och hållbar mobilitet. Vi förutser framtidens färdsätt och vill ge en utmärkt kundupplevelse.