Vesihuoltolaitoksen hoitaja - Kangasniemen kunta

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Päätehtävänä on vesihuoltolaitoksen hoitajan tehtävät verkoston eri osilla, vedenottamoilla ja jätevedenpuhdistamolla. Valittavan työntekijän omana vastuualueena tulee olemaan verkoston huolto- ja ylläpitotehtävät (ulkotyötä). Valittava tulee vastaamaan verkoston kunnosta sekä kunnallistekniikan varastosta. Tehtävä sisältää lisäksi pumppaamoiden ja laitteiden käyttö- ja huoltotehtäviä. Tehtävään sisältyy vesihuoltolaitoksen varallaoloon osallistuminen (ilta/yö ja viikonlopputyöskentelyä). Lisäksi tehtävään kuuluvat muut esimiehen määräämät tehtävät.

Vähimmäisvaatimuksena on soveltuva koulutus, esim. LVI-alan perustutkinto/ammattitutkinto. Hakijalla tulee olla työkokemusta LVI-alalta tai kunnallistekniikan rakentamis-/asentamistehtävistä.

Aikaisempi kokemus muista vesihuoltoalan tehtävistä ja vesihuoltolaitoksen hoitajan kurssin suorittaminen katsotaan eduksi. Mikäli edellä mainittua koulutusta ei ole hakijalla suoritettuna, tulee hänen suorittaa kurssi työn ohessa. Myös sähköalan tutkinnon omaaminen katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään hyvää yhteistyökykyä sekä aktiivista otetta työhön. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on tehtävän hoidossa välttämätön. C, e ajokortti luetaan hyödyksi.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisten sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Ennen työtehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Ennen valinnan tekemistä suoritetaan maksimissaan kolmelle hakijoista haastattelu.
Vesityö-, työturvallisuus-, tulityö-, tieturva,- ensiapukorttien omaaminen katsotaan hyödyksi. Mikäli joitakin edellä mainituista puuttuu, on valitulla velvollisuus suorittaa ne.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 11.8.2019 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.kangasniemi.fi

Mikko Korhonen puh. 040-5151739, Jukka Pylvänäinen puh. 040-8456263, etunimi.sukunimi@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunta, Tekniset palvelut
Osoite: Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi

Kangasniemi on vireä ja elinvoimainen kunta puhtaiden vesistöjen äärellä. Paikkakuntamme sijainti kolmen kaupungin - Mikkelin, Jyväkylän ja Pieksämäen - muodostamassa kolmiossa on ihanteellinen. Maaseudun rauhasta on helppo piipahtaa nopeasti kaupunkien vilinässä. Helsinkiinkään matkaa ei ole kuin noin 250 km.
Noin 6000 asukkaan kokoisessa kunnassamme ihmisen on hyvä viettää vapaa-aikaansa sekä myös asua ja työskennellä. Kunnan niin yksityinen kuin julkinenkin palveluvarustus on hyvä ja laadukas. Vilkas ja monipuolinen harrastustoiminta tarjoaa tekemistä vauvasta vaariin niin kulttuuriin, liikunnan, kädentaitojen kuin monen muunkin toiminnan osalta. Etelä-Savon maakuntajärvi Puulan sekä Kyyveden vesistöt ja niitä ympäröivä luonto tarjoavat retkeilijöille mainiot mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen ympäri vuoden.
Asumiseen on Kangasniemellä monenlaisia mahdollisuuksia. Omien toiveiden ja tarpeiden mukaisen kodin voi valita joko keskustan palvelujen ääreltä tai sitten maaseudun rauhasta. Omakotitalotonttien tarjonta on runsasta ja monipuolista. Taajamassa Puulaveden ja Säynätlammen rantamaisemissa on useita ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettuja tontteja. Lisäksi vireillä on useita kerros- ja rivitalohankkeita. Kangasniemellä kylätoiminta on vilkasta ja tonttitarjontaa sekä myytäviä kohteita on useammankin kylän alueella.
Kunnan päästrategiaan kuuluu, että asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ennaltaehkäisevä työ ulottuu asukkaisiin ja asiakkaisiin kaikkina ikäkausina. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan aktiivisen työhyvinvointitoiminnan avulla. Henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunut toimimaan asiakkaiden hyväksi.

Tutustu työnantajaan