Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Muuramen kunta hakee Vesihuoltolaitoksen hoitajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Muuramen kunnan vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamoa, joista vesi johdetaan ylävesisäiliön ja paineenkorotuspumppaamojen kautta asiakkaille. Kunnalla ei ole omaa jätevedenpuhdistamoa vaan jätevedet johdetaan linjapumppaamojen kautta Jyväskylän seudun puhdistamolle.

Etsimme tehtävään innokasta vesihuollon,- prosessi,- tai LVI-tekniikan parissa työskennellyttä soveltuvan ammatillisen koulutuksen omaavaa henkilöä. Työtehtäviin kuuluu mm. vedenottamoiden, pumppaamoiden, vesihuoltoverkoston käytön valvonta, huolto,- ylläpito,- seuranta- ja raportointitehtävät. Vesihuoltolaitoshoitaja mm. valvoo ja ohjaa vedentuotantoa ja vedenjakelua.

Työnkuvaan kuuluu myös osallistuminen työajan ulkopuoliseen varallaolopäivystykseen.

Työ edellyttää tietoteknisten järjestelmien osaamista sekä vähintään B-luokan ajokorttia, sillä tehtäväkenttänä on koko Muuramen kunnan alue.

Tehtävään vaaditaan toimialalle soveltuva koulutus esimerkiksi vesihuolto,- LVI-tekniikan alalta tai riittävää kokemusta vastaavista tehtävistä. Oma-aloitteisuus, huolellisuus, palveluhalukkuus sekä tiimityötaidot ovat työssä tärkeitä. Eduksi luetaan sähkö- ja automaatiotekniikan tuntemus. Tehtävässä tarvitset itsenäistä työskentelyotetta ja vastuullista suhtautumista ko. tehtävään sekä pitkäjänteistä ja määrätietoista asennetta työtä kohtaan.

Tarjoamme mielenkiintoista ja itsenäistä työtä mukavassa työyhteisössä.

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on 4 kk.

Hakemus tulee tehdä pe 9.10.2020 klo. 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 312176) tai lähettää Muuramen kunta/Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto, PL 1, 40951 Muurame. Tunnus "Vesihuoltolaitoshoitaja"

Lisätietoja

http://www.muurame.fi

Tutustu työnantajaan

Tekninen johtaja Minna Länsisalmi 014-659651 tai minna.lansisalmi@muurame.fi

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto
Osoite: Virastotie 8, 40951 Muurame

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen, jota kutsumme Muurame-hengeksi.