Vesihuoltolaitoksen laitosmies

Savonlinnan kaupunki/Savonlinnan Vesi hakee vesihuoltolaitoksen laitosmiestä vakituiseen työsuhteeseen.

Savonlinnan Vesi huolehtii toimialueellaan asiakkaidensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Laitosmiehen tehtävänä on Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon hoito- ja käyttötehtävät sekä osallistuminen laitoksen prosessilaitteiden huolto- ja korjaustöihin. Lisäksi laitosmies osallistuu ammattialueensa työtehtäviin myös muilla Savonlinnan Veden laitoksilla. Laitosmies osallistuu myös varallaoloon ja viikonlopputyöhön.

Eduksi luetaan lvi-sähkö tai koneasentajan ammattitutkinto sekä kokemus alan töistä.
Lisäksi edellytetään vähintään b-luokan ajokorttia sekä valmiutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät TTES:n mukaan.
Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset jätetään osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuna tai kopiot niistä toimitetaan osoitteeseen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala/Pirjo Salmi, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Kuoreen merkintä: Vesihuoltolaitoksen laitosmies. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuaika päättyy 9.10.2020 kello 12.00.

Lisätietoja antaa:
Puhdistamonhoitaja Toni Vanninen, 044 417 4830
Käyttöinsinööri Timo Hyvönen, 044 417 4821

Savonlinnan kaupunki on savuton työpaikka.
www.savonlinna.fi

Lisätietoja

http://www.savonlinna.fi

Tutustu työnantajaan

Puhdistamonhoitaja Toni Vanninen, 044 417 4830
Käyttöinsinööri Timo Hyvönen, 044 417 4821

Savonlinnan kaupunki, Tekninen toimiala
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan Sydämessä. Kaunis 35.000 asukkaan saaristokaupunki tarjoaa viehättävät puitteet hyvään elämään, jossa korostuvat viihtyisä asuinympäristö, hyvät palvelut, monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja kehittyvä elinkeinorakenne. Savonlinnan kaupungilla työskentelee noin 1100 työntekijää, joista 30 Savonlinnan Veden palveluksessa. Laitoksilla työskentelee 10 henkilöä. Savonlinnan Veden tehtävänä on puhtaan veden hankinta ja jakelu, putkistojen rakentaminen ja ylläpito, jäte- ja sadevesien johtaminen, viemäriverkon ylläpito sekä jätevesien puhdistus. Toiminnan tavoitteena on talousveden osalta täyttää vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja jäteveden osalta puhdistuksessa saavuttaa vähintään Itä-Suomen vesioikeuden asettamat puhdistusvaatimukset.

Savonlinnan kaupunki - Rökfri arbetsplats