Vice stämledare för kontrabas - Vasa stad

Vasa stadsorkester söker en vice stämledare för kontrabas för ett arbetsförhållande som gäller tills vidare från och med 13.9.2021.

Provspelning fre 10.9.2021 från och med kl. 12 i Vasa stadshus, Senatsgatan 1, 65100 Vasa. Kallelse till en provspelning skickas per e-post efter utgången ansökningstid.

Provspelningsuppgifter och mera information: vaasa.fi/sv/orkesteri/rekry

Vasa stadsorkester är Österbottens mest framträdande aktör inom klassisk musik - under chefsdirigent Tomas Djupsjöbackas ledning bildar våra 31 yrkesmusiker en fantastisk symfoniorkester.

Vår verksamhet är mycket mångsidig: förutom på våra egna konserter uppträder vi i operaproduktioner, på musikfester och skräddarsytt för olika evenemang. Även publikarbete ingår i orkesterns verksamhet.

Vasa är en energisk kultur- och utbildningsstad som har ett mångsidigt kulturutbud, rikliga studiemöjligheter, arbetsplatser och hobbyaktiviteter. Den internationella, genuint flerspråkiga staden har 67 000 invånare.

Ansökningarna sänds på adressen: vaasacityorchestra(at)vaasa.fi.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd

Mer om arbetsgivaren
  • Bildningssektorn / Stadsorkestern
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • VSA905-02-145-21
  • 13.9.2021
  • Lönesättning enligt AKTA
  • 1.6.2021 - 20.8.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

Kontaktinformation

Intendent Mia Huhta tfn. +358405248877

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn / Stadsorkestern

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb