VIDEOTUOTTAJA (27.5.19) - Joensuun kaupunki

VIDEOTUOTTAJA (27.5.19) - Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki yhdistää viestintä- ja tapahtumapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, joka vastaa jatkossa kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailusta ja tapahtumien edistämisestä. Toiminnassa yhdistyvät kaupungin viestinnän toteutus ja kehittäminen sekä Joensuun kaupungin vetovoiman kehittäminen markkinoinnin ja matkailun avulla. Osana viestintä- ja tapahtumapalveluita ovat myös kaupungin alueella järjestettävien tapahtumien avustaminen, kumppanuuksien edistäminen, lupavalmistelu, tapahtumamarkkinointi ja muut tapahtumakenttää edistävät toimet.
Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalveluiden tiimiin haetaan viestintäkampanjoiden suunnitteluun ja koordinaatioon kykenevää
VIDEOTUOTTAJAA,
jolta onnistuvat monipuoliset video- ja äänituotannon tehtävät. Videotuottaja vastaa Joensuun kaupungin videotuotannoista ja niiden suunnittelusta sekä kehittää Joensuun kaupungin viestintää ja markkinointia.
Videotuottajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:● Videotuotantojen suunnittelu ja toteutus (mainosvideot, esittelyvideot, opetusvideot, streaming-palvelut, jne.)● Viestintä- ja markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa● Kehittää liikkuvan kuvan hyödyntämistä kaupungin viestinnässä● Muut mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät
Hakijalta edellytetään:● näyttöjä onnistuneista videotuotannoista● editointiohjelmistojen hallintaa● näyttöjä viestintäkampanjoiden suunnittelusta ja koordinaatiosta● sosiaalisen median kanavien hallintaa● kykyä itsenäiseen työskentelyyn tavoitteellisesti ja tuloksellisesti● hyviä vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaitoja● hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja● vähintään englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa Arvostamme:● hyviä verkostoja ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä● digitaalisen markkinoinnin osaamista● graafisen, animoinnin ja 3D-mallinnuksen suunnittelun osaamista● kykyä työskennellä osana tiimiä ja verkostomaisessa toimintaympäristössä● paineensietokykyä ja joustavuutta● Sellaisia erikoisninjataitoja, joita emme vielä osaa edes aavistaa
Videotuottajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään viimeistään elokuussa 2019.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTE:sin mukaisesti.
Sinun tulee palauttaa ennakkotehtävä työhakemuksen yhteydessä, ennakkotehtävä löytyy täältä
Hakijaa pyydetään esittämään ennakkotehtävän lisäksi työhakemuksen yhteydessä palkkatoive, ansioluettelo ja portfolio tehdyistä töistä.
Esittele portfoliossasi mielestäsi hakemaasi tehtävää parhaiten tukevia aikaisempia töitäsi. Kerro lyhyesti työn toimeksianto, kenelle ja milloin työ on tehty ja mikä oli oma roolisi kokonaisuudessa.
Portfolio saa olla maksimissaan neljän A4-sivun pituinen. Portfolioon voi liittää linkkejä muihin materiaaleihin tai verkkosivuille. Portfolio liitetään hakemukseen PDF-tiedostona.
Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 27.5. klo 15.00.Haastattelut järjestetään 3.-4.6.Haastatteluihin päässeille ilmoitetaan asiasta perjantaihin 31.5. mennessä.
Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.
Lisätietoa työtehtävästä:Tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen, puh 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi

  • Jobb
  • jns-2907
  • 3.5.2019 - 27.5.2019 15:00
  • JoensuuNorra Karelen

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Mer om arbetsgivaren