Viemärilaitoksen laitosmies

Oriveden kaupunki hakee

VIEMÄRILAITOKSEN LAITOSMIESTÄ

Viemärilaitoksen laitosmies työskentelee kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon ja -pumppaamojen hoito-, huolto- ja korjaustehtävissä.

Laitosmieheltä edellytetään tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta ja/tai riittävää työkokemusta tehtäväalueelta. Vesihuoltoalan kokemus sekä kone-, sähkö- tai automaatio-osaaminen katsotaan eduksi. Lisäksi tulee velvollisuus osallistua kaupungin/vesihuoltolaitoksen varallaoloon perehdyttämisjakson jälkeen.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, itsenäistä työotetta ja joustavuutta. Toivomme hakijalta myös halua kehittää omaa osaamistaan sekä kykyä toimia osana työryhmää. Hakijan tulee ennen työsuhteen alkamista esittää Työterveys Pirte Oy:n todistus terveydentilastaan.

Tehtävän hoito edellyttää voimassa olevaa vähintään B-luokan ajokorttia. Tietoteknillisten järjestelmien osaaminen ja niiden käyttö ovat tarpeellista tehtävän hoitamisessa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja viikkotyöaika 38,25 tuntia. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan jättämällä hakemus kunta-alan sähköiseen työnhakupalveluun Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi, työavain 322518, viimeistään 7.12.2020 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat puhdistamonhoitaja Markku Suhonen p. 050 526 4220 ja tekninen johtaja Antti Jortikka p. 040 133 9247.

Oriveden kaupunki
Osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi

Orivesi on 9 100 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Oriveden kaupunki - Rökfri arbetsplats