Viestintäkoordinaattori

Ranuan kunta etsii yhteistyökykyistä ja osaavaa

VIESTINTÄKOORDINAATTORIA

toteuttamaan ja tukemaan kunnan sekä kuntakonsernin viestintää.

Viestintäkoordinaattorin tehtäviin kuuluu kuntastrategian mukainen markkinointi, tiedottaminen ja viestintä. Kuntamarkkinoinnilla tähdätään alueen kasvupotentiaalin näkyväksi tekemiseen ja kunnan mahdollisuuksien esille tuomiseen yrityksille, toimijoille ja asukkaille. Viestintäkoordinaattori tukee myös toimialojen viestintää, työyhteisöviestintää ja kriisiviestintää.

Hakijalta vaaditaan viestintäalan osaamista, soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta strategisesta viestinnästä sekä markkinoinnista ja myynnistä. Edellytämme digitaalisten työvälineiden sujuvaa käyttöä sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköisesti viimeistään 19.3.2021 klo 15 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakuaikaa on jatkettu 19.3.2021 klo 15 saakka. Toimeen jo aiemmin hakeneet huomioidaan uudella hakukierroksella.

Lisätietoja

http://www.ranua.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Jaana Koukkula, 040 679 1411 tai kehittämispäällikkö Riikka Tuomivaara, 040 6623700.

Ranuan kunta, Hallintotoimi
Osoite: Keskustie 34, 97700 Ranua

Ranua on vireä 3800 asukkaan kunta keskellä kauneinta Etelä-Lappia. Kasvuhakuisessa kunnassa arvostetaan osaamista sekä ahkeruutta. Yhteistyöverkostot ja sijainti innostavat yrityksiä ja yhteisöjä menestymään. Luonto ja ilmapiiri tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle. Hyvinvointi, elinvoimaisuus sekä verkostoitunut yritystoiminta ovat keskeinen osa Ranuan kunnan päämääriä. Kunnassa sijaitsee arktinen eläinpuisto, RanuaZoo. Kunta tunnetaan myös hillapitäjänä.