Viittomakielen tulkki

Vaalijalan kuntayhtymässä on haettavana ti 27.10.2020 kello 15.00 mennessä

VIITTOMAKIELEN TULKIN MÄÄRÄAIKAINEN, OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ
ajalle 2.11.2020.- 31.3.2021

Viittomakielen tulkin työnkuvaan kuuluu sekä Kelalle, että kolmannelle taholle tuotettava viittomakielen tulkkauspalvelu, viittomakielen ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen opettaminen ja ohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä. Tulkki toimii osana moniammatillista työryhmää. Työpiste sijaitsee Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa. Työskentely tapahtuu Itä- ja Keski-Suomen alueella.

Kelpoisuusehtona tehtävään on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus (viittomakielen tulkki AMK), puhevammaisten tulkin pätevyys ja riittävä pedagoginen osaaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä kehitysvamma-alan tietämys. Työ alkaa 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on osa-aikainen ja työaika on 30 tuntia viikossa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Viittomakielen tulkki

Valitun tulee toimittaa voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on kaksi kuukautta.

Lisätietoja Vaalijalan kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

Pieksämäki 13.10.2020

Johtava lääkäri

Lisätietoja

https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
https://www.vaalijala.fi/tulkkauspalvelu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa asiantuntijapalvelujen päällikkö Mari Niinivirta puh. 044 389 9654 ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkki Outi Manunen 044 389 9741

Vaalijalan kuntayhtymä
Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja. Se muodostuu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta ja laajoista avopalveluista 16 paikkakunnalla.