Vik. som socialhandledare, förlängd ansökningstid - Raseborg stad

Raseborgs stad söker en socialhandledare för ett vikariat t.o.m. 31.7.2020 vid familjecenter.

Familjecenterteamet bedömer servicebehovet enligt socialvårdslagen (1301/2014) och ger stöd åt barn, unga och familjer, ofta i ett mångprofessionellt samarbete med stadens övriga enheter. Teamet består av en ledande socialarbetare, en socialarbetare, tre familjehandledare, en socialhandledare samt två närvårdare som ger hemservice för barnfamiljer.

Behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015, samt goda kunskaper i svenska och finska. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Arbetet är systematiskt och långsiktigt och utförs i mångprofessionella nätverk. Det finns möjlighet till arbetshandledning. Tillgång till egen bil är en fördel.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Utdrag ur brottsregistret bör uppvisas enligt lagen om brottsbakgrunden hos personer som arbetar med barn.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats. Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ger enhetschef Theresa Vihlman, tfn 019-289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller chefen för social service Mikaela Heinonen-Lindholm, tfn 019-289 2284, e-post mikaela.heinonen-lindholm@raseborg.fi.

Ansökningstiden förlängs, tidigare inlämnade ansökningar beaktas.
Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 271487.
Ansökningstiden går ut 24.1.2020 kl. 15.00.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger enhetschef Theresa Vihlman, tfn 019-289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller chefen för social service Mikaela Heinonen-Lindholm, tfn 019-289 2284, e-post mikaela.heinonen-lindholm@raseborg.fi.

Barn- och familjetjänster
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.