Vikariat som företagshälsovårdare - Vasa stad

Vasa Regionala Företagshälsovård söker en företagshälsovårdare för tiden 10.2.-16.8.2020.

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är en nätverkande sakkunnigorganisation i Österbotten som producerar högklassiga företagshälsovårds- och välfärdstjänster och svarar på framtida utmaningar i arbetslivet. Tjänster produceras för Vasa stad och Korsholms kommun samt för företag och organisationer som verkar inom dessa kommuners område, t.ex. Vasa sjukvårdsdistrikt.

Du fungerar som en del av ett yrkesövergripande företagshälsoteam och i ditt arbete ingår ansvar för företagshälsovård för dina egna ansvarsföretag och även företagshälsovårdsbetonad sjukvård.

Behörighetsvillkor är hälsovårdareutbildning och specialiseringsstudier i företagshälsovård är meriterande.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi värdesätter flexibilitet, goda färdigheter i växelverkans- och teamarbetet samt förmåga att agera i föränderliga situationer.

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att utveckla det egna arbetet samt trevliga arbetskamrater.

Prövotid är tre månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg.

Intervjuerna hålls vecka 6.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi
https://www.vaasanaluetyoterveys.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig företagshälsovårdare Tina Söderbacka tfn. 040 847 2009

Vasa regionala företagshälsovård
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.