Vikariat som hälsocentralpsykolog - Pargas stad

Vikariat som hälsocentralpsykolog - Pargas stad

VIKARIAT SOM HÄLSOCENTRALPSYKOLOG I PARGAS

Är du intresserad av att jobba som psykolog med barn och unga?

I Familjehuset Ankaret i Pargas centrum finns ett ledigt psykologvikariat (80 %) från och med 1.9.2019-31.8.2020. Grundlönen för 80 % arbetstid är 3037 euro. Arbetsfältet är barn under skolåldern samt barn och unga i skolåldern.

Familjehuset Ankaret är grundat år 2009. Ankaret är ett mångprofessionellt resurscentrum som stöder barnfamiljernas delaktighet i verksamheten. I Ankaret finns barnpsykologerna, skolpsykologerna, skolkuratorn, mödra- och barnrådgivningen, talterapeuten, speciallärarna inom småbarnspedagogiken, familjedagvårdens handledare, familjerådgivningen och flyktingkoordinatorn.

Pargas är en tvåspråkig stad. Klientelet för vikariatet är i första hand finskspråkig.
Du får introduktion och stöd av kolleger och arbetshandledning hos extern handledare enligt eget val.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Närmare information ger:
Tf. överläkare Kenneth Wilson tel. 040 488 5501 kenneth.wilson@pargas.fi
Psykolog Ann-Sofie Nyberg-Ölander tel. 044 354 5286 ann-sofie.nyberg-olander@pargas.fi
Psykolog Anja Seppälä tel. 040 545 2189 anja.seppala@pargas.fi
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi , jobbnyckel 240571, senast 27.06.2019 kl. 12:00. Intervjuerna sker 31.7.2019.
Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentral@pargas.fi.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perheyksikkö - Familjeenheten
Adress: Urnlundsvägen 4, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren