test

Vikariat som instrumentskötare

Ansök senast  31.12.2023 14:00

Instrumentskötare eller studerande i branschen - kom till Varha som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Instrumentskötaren har en viktig roll i att sköta patienten på ett tryggt sätt. Instrumentskötaren sköter tvätt, desinficering och förpackning av redskap och anordningar som används vid undersökningar och behandlingar. Vikariat finns på instrumentcentralerna och tandklinikerna på Varhas sjukhus och hälsostationer.

Vi förutsätter att de som får vikariat som instrumentskötare har en för uppgiften lämplig yrkesexamen eller någon annan lämplig utbildning. I vissa vikariat kan även den som studerar till instrumentskötare vara vikarie.

Våra verksamhetsställen finns i flera kommuner i Egentliga Finland. På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i.

Studerande: På ansökningsblanketten frågar man hur många kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.
Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Se även öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökning, ifall en yrkesgrupp som du är intresserad av inte har någon egen anmälan eller om du ännu inte har tillräckligt med kompetenspoäng för att sköta vikariat för instrumentvårdare, men du skulle vara intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha.


Läs mer

https://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare