Vikariat som lektor fy/ke - Vasa stad

Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en lektor i fysik och kemi till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 7.1.2020 - 30.5.2020.

Onkilahden yhtenäiskoulu har inlett sin verksamhet i januari 2018. I skolan finns i dagens läge 821 elever, av vilka cirka 300 i årskurserna 1-6.

Skolans verksamhetsidé är:
Onkilahden yhtenäiskoulu är en gemenskap som verkar i sju byggnader och där det fostras och inlärs målinriktat i en trygg och sporrande miljö i samarbete med hemmen och lokala aktörer.

Lektorn har till uppgift att undervisa i fysik och kemi i årskurserna 7-9. I uppgiften ingår också att undervisa i matematik samt eventuellt att handleda en klass. Undervisningsspråket är finska.

Behörighetsvillkor till tjänstvikariatet är enligt förordning 986/1998.

Vi förutsätter samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter samt vilja att verka som medlem i ett team.

Vi värdesätter erfarenhet av undervisning i fysik och kemi samt av gemensam undervisning.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap med tidsenlig undervisningsutrustning.

Prövotiden är två månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 50.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Elise Hytönen tfn. 040 822 8803 eller elise.hytonen(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektor / Onkilahden yhtenäiskoulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.