test

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 10.01.2022 kl. 12.00, ansökningstiden förlängs till 7.2.2022 kl. 12

VIKARIAT SOM NÄRVÅRDARE
till Heimbo serviceboende med heldygnsomsorg i Terjärv

Behörighetskravet är närvårdarexamen. Vi värdesätter inriktning på äldrearbete samt ett rehabiliterande arbetssätt. Erfarenhet av vårdarbete i området samt kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit.

Vi förväntar oss kännedom om arbetet i området, en positiv inställning till utveckling, engagemang i arbetet, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer samt ett klientorienterat arbetssätt i yrkesövergripande arbetssammanhang. Dessutom värdesätter vi tidigare arbetserfarenhet inom äldrearbete. Arbetet är treskiftesarbete.

Lönen bestäms enligt det gällande SH-avtalet och enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Vikariaten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan. Kopior av examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till den elektroniska ansökan, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Mer information ges av serviceförman Ulla Forsbacka tel. 040 4892301

I Terjärv 13.12.2021


MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 10.01.2022 klo 12 saakka, hakuaikaa jatketaan 7.2.2022 klo 12 saakka

LÄHIHOITAJAN SIJAISUUKSIA
Teerijärvelle tehostettuun palveluasumiseen Heimbohon

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Arvostamme vanhustyöhön suuntautumista sekä kuntouttavaa työotetta. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, työhön sitoutumista, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa vanhustyön työkokemusta. Työ on kolmivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan Sote-sopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja antaa palveluesimies Ulla Forsbacka puh. 040 4892301

Teerijärvellä 13.12.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb