Vikariat som närvårdaren och närvårdarstuderanden

Ansök senast  31.12.2024 23:59

Närvårdare eller närvårdarstuderande - sök till vikarie på Varha!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Hos oss kan du göra vikariat i olika uppgifter beroende på i vilket skede dina studier är. Uppgiftsbeskrivningarna varierar från enhet till enhet.

Du kan fungera:
- Som närvårdare, om du är utexaminerad närvårdare eller primärskötare eller har avlagt minst 120 kompetenspoäng av närvårdarens studier.
- Som vårdare när du har avlagt minst 60 kompetenspoäng av närvårdares studier.
- Som vårdassistent när du har avlagt färre än 60 kompetenspoäng av närvårdares studier.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner.

På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i. Är du till exempel intresserad av att arbeta med äldre, i handikappservice, på social- och hälsovårdcentraler eller i ÅUCS-sjukhustjänster?

Studerande: på ansökningsblanketten frågar man hur många kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.
Våra arbetsuppgifter förutsätter goda kommunikationsfärdigheter, serviceanda och initiativkraft. Det är viktigt att du för din del vill vara med och erbjuda bra service till välfärdsområdets kunder och patienter.

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad.

Kom med och bli en del av välfärdsaktörer!

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ifall du också är intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha, till exempel provtagning, se öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökan.


Läs mer

https://www.varha.fi/rekry

Kontaktuppgifter

rekrytointi@varha.fi

Lämna in en vikarieansökan

Organisationer jobb

Arbetsgivare Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Läs om arbetsgivare